Cảm Âm Lý Qua Cầu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Qua Cầu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Qua Cầu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1: Cảm Âm Lý Qua Cầu

sol la Re, Fa LaSi La Sol Fa Re

si Resi la Re Fa Mi Re Do Re, Mi Sol La Re Mi

Đoạn 2: Cảm Âm Lý Qua Cầu

sol la Do Re, Re Do Re Fa La SolFa Re

Fa Sol La Si, Re3 Si La Fa La Do Re3

Do3 Re3 Sol La Re Fa, Mi Re Do la La SolFa Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lý Qua Cầu

KARAOKE | Lý Qua Cầu | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam