Cảm Âm Lý Ngựa Ô | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Ngựa Ô | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Lý Ngựa Ô | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Lý Ngựa Ô

Khớp con ngựa ngựa ô

MiRe Do Sol laDo Re

Khớp con ngựa ngựa ô

MiRe Do Sol laDo Re

Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ư…)

laDo Re Mi Sol, Mi Sol laDo Re, MiRe DoMi Re

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen

Re Re MiSol laDo, la la Do sol

Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm

Re Re MiSol laDo, Do Do lasol Mi

Cán roi anh bịt đồng thòa

Sol Re Do la sol sol

 

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng

re la ReDo la sol re, la sol re

Anh đưa nàng về dinh

la sol fa do sol

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng

re la ReDo la sol re, la sol re

Anh đưa nàng về dinh

la sol fa do sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lý Ngựa Ô

KARAOKE | Lý Ngựa Ô | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam