Cảm Âm Lý Đất Giồng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Đất Giồng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

 

YouTube video

Cảm Âm Lý Đất Giồng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Lý Đất Giồng

Trên đất giồng mình trồng khoai lang

Re Do la sol la Do Re

Trên đất giồng mình trông dưa gang

Re Do la sol la Do Re

Hỡi cô gánh nước đường xa

Fa Re Fa Fa fa Re

Để qua là qua gánh giùm

fa Do Do ReDo la la solfa sol la re

Tang tình tang tính tình tang

Re Do la sol la Do Re

 

Tủi thân con khỉ ở lùm

Fa Re Re ReFa DoReDo fa

Cuốc không mà lo cuốc

Re Do la Do Re

lo giùm lo giùm người ta

la re fa re fa sol

Tang tình tang tính tình tang

fa re fa lasol laDo re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lý Đất Giồng

KARAOKE | Lý Đất Giồng | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam