Cảm Âm Lục Dã Tiên Tung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lục Dã Tiên Tung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lục Dã Tiên Tung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 :

SolLa Sol La Re Fa FaSol

SolLa Fa Sol La Sol Fa SolFaRe

Do la sol, fa sol

la Do sol, fa sol, la Do la

 

Đoạn 2 :

SolLa Sol La Re Fa FaSol

La Sol Fa Sol La Sol Fa SolFaRe

Do la sol, fa sol

la Do sol, fa sol, la Do Re

 

Điệp Khúc :

Re Do Re, Do Re

Re Do Re Do la Do

Do Re Fa, Fa Re Fa, Sol La Re

Do la sol fa sol fa sol la Do la sol, fa sol

la Do Re Do Re Fa Sol La Re Do Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lục Dã Tiên Tung 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam