Cảm Âm Lời Xin Lỗi Vụng Về – Quân A.P | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Lời Xin Lỗi Vụng Về – Quân A.P | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

 

Cảm Âm Sáo Trúc Lời Xin Lỗi Vụng Về Chuẩn Nhất, Dễ Nhất – Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh

 

Đoạn 1 Cảm Âm Lời Xin Lỗi Vụng Về

 

Một Lời xin lỗi đâu khó khăn như vậy

fa fa sol la. Do Re Do la sol

Mà sao hai ta không đều ai nói

re mi fa fa, re fa sol la

Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại

re re mi fa, do DoRe Do sol fa

Mà cả hai không ai lùi bước

sol la lasib, la fare re fasol

Mình chọn buông tay khi yêu thương vẫn còn

fa fa sol solla, Do Do Do Re sol

Chọn xa nhau sau từng chiều đưa đón

re mi fa, fa re fa sol la

Mình từng vượt qua biết bao vui buồn

re re mi fa , Re Do la fa

Mà chẳng thể vượt qua chính chúng ta

sol la sib  sib, la sib la Re Do

 

Điệp Khúc

 

Nhìn em đau

la sib Do,

Là anh biết anh sai ở đâu

Mi Fa Sol Sol Sol Mi Fa

Nhìn em rơi nước mắt vì anh

Mi Fa Sol , Sol Sol Mi Fa

Để cho em lại cô đơn

Fa Mi Re Do , MI Fa

Để cho em phải suy nghĩ suốt bao đêm

Re Mi Fa, Re La La Sib La Sol

Lời xin lỗi

la sib Do,

có quá muộn màng lúc này

Fa Sol Fa Sol La SFa

Lời xin lỗi vụng về của anh

Mi Fa Sol Fa Sol La Fa

Hãy cho anh một lần được nói

Fa Mi Re Do Do Mi MiFa

Mình còn yêu hãy tha thứ cho nhau

Re Mi Fa, Sol Sol La Sol Fa

Anh biết anh đã sai biết bao đêm dài để em đợi mong

Fa Fa Fa Mi Sol, Sol Mi Re Do Do Sol Mi Fa

Em đã đi xa đủ rồi về đây trong vòng tay của anh

Fa Fa Fa Fa Reb Sib, Re Fa, La Sol La Sib Sol

Chuyển lên nửa tone ( Sáo A4 )

 

Mua Sáo A4 Để Chơi Bài “Lời Xin Lỗi Vụng Về” Tại Đây

Xem Thêm Nhiều Cảm Âm Khac Tại Đây

BEAT KARAOKE LỜI XIN LỖI VỤNG VỀ

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam