Cảm Âm Lá Xa Lìa Cành – Lê Bảo Bình | Học Thổi Sáo Lá Xa Lìa Cành

Cảm Âm Lá Xa Lìa Cành – Lê Bảo Bình | Học Thổi Sáo Lá Xa Lìa Cành

YouTube video

Cảm Âm Sáo Trúc Lá Xa Lìa Cành – Sáo G4 | Hocthoisao.com | Sáo Trúc Hoàng Anh

Hướng Dẫn Cảm Âm Lá Xa Lìa Canh – Lê Bảo Bình | Học thổi sáo Lá Xa Lìa Cành | Hocthoisao.com

Đoạn 1 :

Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Nhớ về một người ở nơi xa xôi

Do la la la do sol sol sol
Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi

Do Do Do Do Do Re Mi si
Cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi

Do la la la la si sol la

Đoạn 2 :

Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Nhối đau con tim nào ai thấu hiểu

Do la la la la Do Re sol
Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà

Do Do Do Do Do Re Mi Si
Đắng cay chỉ trong giây phút là sao?

Do la la la la si sol la

Điệp Khúc :

Người ta thường nói: ngày mưa rơi là ngày buồn nhất
la La Sol Sol Mi Sol Sol, Mi re re Sol
Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu

Re Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Re Mi
Từ người thương hóa người dưn

la si Do, Mi Re Do Re
Dần khoảng cách không có điểm dừng

Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi

Giờ anh mệt mỏ với tình cảm em dành cho anh
Mi La Sol La, La Sol Sol, Mi Re FSol Sol
Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh

Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi Re RMi Mi
Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em

Do si la la la la , DoRe Re Re
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành

Sol La Sol Sol La Si La Sol La

Quay lại lần 2

Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Nhối đau con tim nào ai thấu hiểu

Do la la la la Do Re sol
Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà

Do Do Do Do Do Re Mi Si
Đắng cay chỉ trong giây phút là sao?

Do la la la la si sol la

Điệp Khúc : Cảm Âm Lá Xa Lìa Cành

Người ta thường nói: ngày mưa rơi là ngày buồn nhất
la La Sol Sol Mi Sol Sol, Mi re re Sol
Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu

Re Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Re Mi
Từ người thương hóa người dưng

la si Do, Mi Re Do Re
Dần khoảng cách không có điểm dừng

Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi

Giờ anh mệt mỏ với tình cảm em dành cho anh
Mi La Sol La, La Sol Sol, Mi Re FSol Sol
Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh

Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi Re RMi Mi
Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em

Do si la la la la , DoRe Re
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành

Sol La Sol Sol La SiLa La Sol La

Đoạn Nối :

Người ta thường nói: ngày mưa rơi là ngày buồn nhất
la La Sol Sol Mi Sol Sol, Mi re re Sol
Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu

Re Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Re Mi
Từ người thương hóa người dưng

la si Do, Mi Re Do Re
Dần khoảng cách không có điểm dừng

Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi

Điệp Khúc chuyển tone ( Đổi sáo La chơi cảm âm cũ hoặc vẫn sáo G4 chơi cảm âm dưới đây )

Giờ anh mệt mỏ với tình cảm em dành cho anh
F# Si La Si Si La La, F# Mi La La
Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh

Mi F# La La La La La F# Mi F# F#
Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em

Re Do# si si si si Re Mi Mi
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành

La Si La La La Si Do# Si La Si

Đoạn Kết :

Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em

Re Do# si si si si Re Mi Mi
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành

Re Mi Re Do#, Re Mi Re la Si Si

Mua Sáo A4 Để Chơi Bài “Lá Xa Lìa Cành” Tại Đây

Xem Thêm Cảm Âm Sáo Trúc Nhiều Bài Khác

BEAT KARAOKE LÁ XA LÌA CÀNH

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam