fbpx

Cảm Âm Lá Xa Lìa Cành – Lê Bảo Bình | Học Thổi Sáo Lá Xa Lìa Cành

Cảm Âm Lá Xa Lìa Cành – Lê Bảo Bình | Học Thổi Sáo Lá Xa Lìa Cành

Cảm Âm Sáo Trúc Lá Xa Lìa Cành – Sáo G4 | Hocthoisao.com | Sáo Trúc Hoàng Anh

Hướng Dẫn Cảm Âm Lá Xa Lìa Canh – Lê Bảo Bình | Học thổi sáo Lá Xa Lìa Cành | Hocthoisao.com

Đoạn 1 :

Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Nhớ về một người ở nơi xa xôi
Do la la la do sol sol sol
Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi
Do Do Do Do Do Re Mi si
Cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi
Do la la la la si sol la

Đoạn 2 :

Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Nhối đau con tim nào ai thấu hiểu
Do la la la la Do Re sol
Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Đắng cay chỉ trong giây phút là sao?
Do la la la la si sol la

Điệp Khúc :

Người ta thường nói: ngày mưa rơi là ngày buồn nhất
la La Sol Sol Mi Sol Sol, Mi re re Sol
Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu
Re Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Re Mi
Từ người thương hóa người dưn
la si Do, Mi Re Do Re
Dần khoảng cách không có điểm dừng
Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi

Giờ anh mệt mỏ với tình cảm em dành cho anh
Mi La Sol La, La Sol Sol, Mi Re FSol Sol
Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh
Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi Re RMi Mi
Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em
Do si la la la la , DoRe Re Re
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành
Sol La Sol Sol La Si La Sol La

Quay lại lần 2

Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Nhối đau con tim nào ai thấu hiểu
Do la la la la Do Re sol
Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà
Do Do Do Do Do Re Mi Si
Đắng cay chỉ trong giây phút là sao?
Do la la la la si sol la

Điệp Khúc : Cảm Âm Lá Xa Lìa Cành

Người ta thường nói: ngày mưa rơi là ngày buồn nhất
la La Sol Sol Mi Sol Sol, Mi re re Sol
Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu
Re Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Re Mi
Từ người thương hóa người dưng
la si Do, Mi Re Do Re
Dần khoảng cách không có điểm dừng
Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi

Giờ anh mệt mỏ với tình cảm em dành cho anh
Mi La Sol La, La Sol Sol, Mi Re FSol Sol
Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh
Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi Re RMi Mi
Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em
Do si la la la la , DoRe Re
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành
Sol La Sol Sol La SiLa La Sol La

Đoạn Nối :

Người ta thường nói: ngày mưa rơi là ngày buồn nhất
la La Sol Sol Mi Sol Sol, Mi re re Sol
Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu
Re Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Re Mi
Từ người thương hóa người dưng
la si Do, Mi Re Do Re
Dần khoảng cách không có điểm dừng
Re Mi Sol Sol Sol La Sol Mi

Điệp Khúc chuyển tone ( Đổi sáo La chơi cảm âm cũ hoặc vẫn sáo G4 chơi cảm âm dưới đây )

Giờ anh mệt mỏ với tình cảm em dành cho anh
F# Si La Si Si La La, F# Mi La La
Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh
Mi F# La La La La La F# Mi F# F#
Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em
Re Do# si si si si Re Mi Mi
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành
La Si La La La Si Do# Si La Si

Đoạn Kết :

Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em
Re Do# si si si si Re Mi Mi
Em muốn xa anh như lá xa lìa cành
Re Mi Re Do#, Re Mi Re la Si Si

Xem Thêm Cảm Âm Sáo Trúc Nhiều Bài Khác