Cảm Âm La Vie En Rose | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm La Vie En Rose | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm La Vie En Rose | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm La Vie En Rose

DO / si la sol mi DO si

la sol mi do si la

sol mi do re si la / sol

RE / DO si la fa / DO si

la sol mi do si la

sol mi do re si la sol

 

Điệp Khúc: Cảm Âm La Vie En Rose

RE RE / DO RE RE

DO RE RE

RE DO sol

RE RE / DO RE RE

DO RE RE / DO MI RE

 

Lời 2: Cảm Âm La Vie En Rose

DO / si la sol mi DO si

la sol mi do si la

sol la si DO

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI LA VIE EN ROSE

LA VIE EN ROSE | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam