Cảm Âm Hãy Yêu Nhau Đi | Trịnh Công Sơn | Sáo C5 Chuẩn Nhất

Cảm Âm Hãy Yêu Nhau Đi | Trịnh Công Sơn | Sáo C5 Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Hãy Yêu Nhau Đi | Trịnh Công Sơn | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Hãy Yêu Nhau Đi

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá

SON MI MI MI / DO sol DO RE MI

Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa

SOL FA / FA FA / FA DO3 SI la sol

Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ

SOL FA / FA FA / FA DO la DO RE MI

Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu

MI SOL SOL RE / RE RE3 LA SOL

 

Lời 2: Cảm Âm Hãy Yêu Nhau Đi

Hãy ru nhau trên những lời gió mới

SON MI MI MI / DO sol DO RE MI

Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui

SOL FA / FA FA / FA DO3 SI la sol

Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi

SOL FA / FA FA / FA DO la DO RE MI

Dù mai nơi này người có xa người

MI SOL SOL RE / FA MI / RE DO 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI HÃY YÊU NHAU ĐI

HÃY YÊU NHAU ĐI | TRỊNH CÔNG SƠN | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam