Cảm Âm Havana | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Havana | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Havana | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Havana

Havana, ooh na-na (ay)

Do Mi Mi Do Do la

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

Mi Re Mi Fa Mi Re Do Mi Mi Do Do la

He took me back to East Atlanta, na-na-na

Mi Re Mi Fa Mi Re Do Mi Mi Do Do la

All of my heart is in Havana (ay)

Mi Re Mi Fa Mi Re Do Mi Do

There’s somethin’ ’bout his manners (uh huh)

Mi Re Mi Re Do Mi si

Havana, ooh na-na

Do si Do si Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Havana

He didn’t walk up with that “how you doin’?”

(When he came in the room)

Mi La La La Mi Mi Mi Fa Mi Re Mi

He said there’s a lot of girls I can do with

(But I can’t without you)

Mi La La La Mi Mi Mi Fa Mi Re Mi

I’m doin’ forever in a minute

(That summer night in June)

Mi La La La La Si Do3 Si La Si

And papa says he got malo in him

Mi La La La Mi Mi Mi Fa Mi Re Mi

He got me feelin’ like

Mi Re Mi la la

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Havana

Ooh I knew it when I met him

La Sol La Mi3 Re3 Do3 Re3 Si, Sol Sol Sol Sol Sol La Mi

I loved him when I left him

Mi Re Mi Re Do Mi si

Got me feelin’ like

La La La La La

Ooh and then I had to tell him

La Sol La Mi3 Re3 Do3 Re3 Si, Sol Sol Sol Sol Sol La Mi

I had to go, oh na-na-na-na-na

La Mi, MiDo3 Si, La La La La La La

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Havana

Havana, ooh na-na (ay)

Do Mi Mi Do Do la

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

Mi Re Mi Fa Mi Re Do Mi Mi Do Do la

He took me back to East Atlanta, na-na-na

Mi Re Mi Fa Mi Re Do Mi Mi Do Do la

All of my heart is in Havana (ay)

Mi Re Mi Fa Mi Re Do Mi Do

My heart is in Havana

Mi Re Mi Re Do Mi si

Havana, ooh na-na

Do si Do si Do la

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Havana

KARAOKE | Havana | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam