Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Do laDo Re Re sib sib la sol la sol la re

Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ

fa la la re re sol la DoRe la Do Do Re la sol

Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ

sol refa sol sol la fa sol sol la la re

Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước

la re re sol sol la la

Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt

Do la la mi la la Do Re

Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.

Do la Re Do sol fa re fa la la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc

Do laDo Re Re, sol re sib sibla sol la sib

Em thương anh nơi chiến hào gặp rét

Do Do Do Do Re la fa Re

Mà em thương anh chiều nay đang đứng gác

la Mi Mi Mi la Re Re Mi Mi

Lo canh giữ đất trời, áo ấm có lành không

Re Re Do Re la la la la re fa

Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy.

fa sib sib mi la la fa re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ

la fa sol Re la la Re Re

Có tình yêu bốn mùa sưởi ấm

Mi Do# Re Mi Re Mi Fa

Dù gió mưa, dù mùa đông

Re Fa Mi, la la Re

Vì rằng em luôn ở bên anh.

mi mi la Do laDo Re Re

 

Lời 2 :

Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển

Do laDo Re Re sib sib la sol la sol la re

Ở trên anh đầu nguồn biên giới

fa la la re re sol la

Cuối dòng sông nơi ấy quê nhà

DoRe la Do Do Re la sol

Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo

sol refa sol sol la fa sol sol la la re

Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước

la re re sol sol fa la la

Đem lòng mình gửi về miền biên giới

Do la la mi la la Do Re

Dẫu chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu

thương.

Do la Re Do sol fa re fa la la

 

Anh ở biên cương, sương lạnh giá biết mùa đông tới

Do laDo Re Re, sol re sib sibla sol la sib

Nơi quê hương em bước vào vụ mới

Do Do Do Do Re la fa Re

Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết

la Mi Mi Mi la Re Re Mi Mi

Tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không

Re Re Do Re la la la la re fa

Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng.

fa sib sib mi la fa re

 

Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ

la fa sol Re la la Re Re

Biết là em nhớ về anh đó

Mi Do# Re Mi Re Mi Fa

Là chiến công, là niềm tin

Re Fa Mi, la la Re

Là tình yêu em gửi cho anh.

mi mi la Do laDo Re Re

Anh gửi cho em

Fa Re Fa Fa

(Em gửi cho anh

Do laDo Re Re

Anh gửi cho em

Fa Re Fa Fa

Là tình yêu ta gửi cho nhau.

mi mi la Do laDo Re Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

KARAOKE | Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam