Cảm Âm Gió Vẫn Hát | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Gió Vẫn Hát | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Gió Vẫn Hát | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Thương thì thương thế thôi
Do si Do Mi Re
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
Do si la sol mi sol Re Do
Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Re Mi Fa, Mi Re Re Do Mi

Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau
Do Do Mi Re, si la sol sol mi si Do
Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau
Re Mi Fa, Do si, si si Do

Đoạn 2 : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ
Do Do Mi Re si si la sol
Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên
Do Do Mi Re sol Sol Mi
Còn em giờ đang nơi đâu có thấy chăng mùa nắng đã ghé vai gầy
sol Do si Do Re Re, si si lasol Mi Fa Mi Re Do
Người yêu hỡi anh nhớ tiếng em à ơi
Re Mi Fa, Mi Mi Mi Re si Do

Điệp Khúc : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Gió vẫn hát thành lời
La La La Re Re
Mặc kệ mây, mây bay về trời
Mi Fa Sol, Sol Sol Re Mi
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu
Re Mi Fa, Mi Re, Do Sol Fa Mi

Những nỗi nhớ một thời
La La La Re Re
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Mi Fa Sol, Sol Sol Fa Mi Re Mi
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh
Re Mi Fa, Mi Re si Re Do

Lời 2

Đoạn 3 : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Bao ngày anh ngóng chông đã bao đêm rồi anh vẫn ngóng chông
Do si Do Mi Re, si si la sol sol sol Re Do
Ở nơi ấy phía xa xa trùng mây
Re Mi Fa, Mi Re Re Do Mi
Bao lời anh hát lên,trái tim anh dành trao đến em
Do si Do Mi Re, Do si la sol si Re Do
Người yêu hỡi anh yêu riêng mình em thôi
Re Mi Fa, Re Re Do si Do Do

Điệp Khúc : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Gió vẫn hát thành lời
La La La Re Re
Mặc kệ mây, mây bay về trời
Mi Fa Sol, Sol Sol Re Mi Re Do
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu
Re Mi Fa, Mi Re, Do Sol Fa Mi

Những nỗi nhớ một thời
La La La Re Re
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Mi Fa Sol, Sol Sol Fa Mi Re Mi
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh
Re Mi Fa, Mi Re si Re Do
Ta ra ra…

Đoạn 4 : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Tình yêu ấy anh vẫn chỉ dành trao riêng em mà thôi
Re Mi Fa Mi Fa Do Do Re, Re Re Do Mi
Dù ngày mai bão giông ngập trời
Do Mi Sol La Fa Mi Re
Thì tình anh trao em mãi mãi
Mi Fa Sol Sol Sol Si Do3
Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi
La Si Do3, Si La Si Si La Si Do3

Điệp Khúc : Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Gió vẫn hát thành lời
La La La Re Re
Mặc kệ mây, mây bay về trời
Mi Fa Sol, Sol Sol Re Mi Re Do
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu
Re Mi Fa, Mi Re, Do Sol Fa Mi

Những nỗi nhớ một thời
La La La Re Re
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Mi Fa Sol, Sol Sol Fa Mi Re Mi
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh
Re Mi Fa, Mi Re si Re Do
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh
Re Mi Fa, Mi Re si Re Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Gió Vẫn Hát

KARAOKE | Gió Vẫn Hát | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam