Cảm Âm Đoàn Vệ Quốc Quân | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đoàn Vệ Quốc Quân | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đoàn Vệ Quốc Quân | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đoàn Vệ Quốc Quân

Đoàn Giải Phóng quân một lần ra đi

la Fa Mi Re Do la Do Re

Nào có xá chi đâu ngày trở về

la Fa Mi Re la mi fa re

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi

la la la la Do fa sol la

Ra đi ra đi thà chết chớ lui.

la la la la fa Fa Mi Re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Đoàn Vệ Quốc Quân

Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng

Re Fa Sol La Re Re Re Re

Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng

Re Fa Sol La la la la la

Cùng Giải Phóng quân.

la Fa Mi Re

 

Ra đi ra đi theo hồn sông núi

la la la la sol fa sol la

Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi

re fa sol la Fa Mi Do# Re

Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay

Fa Do Re Do la sol la

Đoàn quân Việt Nam có hay

fasol la sol la Do la

Ngày xưa biết bao vị hùng anh

fasol la Re Do la Do Re

Quyết vì non sông ra tay bao lần

Fa la Do Re la fa mi re

Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao

re fa sol la la Do sol la

Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân.

re fa sol la la Fa Mi Re

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Đoàn Vệ Quốc Quân

Đoàn Giải Phóng quân một lần ra đi

la Fa Mi Re Do la Do Re

Dù có gian nguy nhưng lòng không nề

la Fa Mi Re la mi fa re

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi

la la la la Do fa sol la

Ra đi ra đi thà chết chớ lui.

la la la la fa Fa Mi Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Đoàn Vệ Quốc Quân

KARAOKE | Đoàn Vệ Quốc Quân | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam