Cảm Âm Đi Học | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đi Học | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đi Học | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đi Học

Hương rừng thơm đồi vắng

mi re sol solla si

Nước suối trong thầm thì

la si sol mi re

Cọ xòe ô che nắng

mi re sol solla si

Râm mát đường em đi.

la solla mire solla sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Đi Học

Hôm qua em tới trường

Re Re Re ReMi la

Mẹ dắt tay từng bước

la ReMi Re sila Re Mi Re

Hôm nay mẹ lên nương

si si mi lasi si

Một mình em đến lớp

mi re sol solla si

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Đi Học

Chim đùa theo trong lá

si la si lasi Re

Cá dưới khe thì thào

si la sol mi re

Hương rừng chen hương cốm

mi re sol solla si

Em tới trường hương theo.

la sol mire solla sol

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Đi Học

Trường của em be bé

la la Re Re MiRe

Nằm lặng giữa rừng cây

si la ReMi sila ReMi Re

Cô giáo em tre trẻ

si siRe la sol mi

Dạy em hát rất hay

re sol sila siRe la

Hương rừng thơm đồi vắng

si la si lasi Re

Nước suối trong thầm thì

si la sol mi re

Cọ xòe ô che nắng

mi re sol solla si

Râm mát đường em đi…

la solla mire solla sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Đi Học

KARAOKE | Đi Học | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam