Cảm Âm Day By Day | T-ara | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Day By Day | T-ara | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm “Day By Day”| T-ara | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm “Day By Day”

re sol re do / re do re

fa fa fa / fa sol re# re do

re sol / re do re fa re

fa fa fa / fa sol sib la sol

RE RE RE  / SOL RE DO / SIB DO RE FA RE

FA FA FA / FA SOL RE# RE DO

RE RE RE / SOL RE DO / SIB DO RE FA RE

FA FA FA FA / FA SOL SIB LA SOL

 

Điệp Khúc:

re sol la sib  / DO RE DO RE DO SOL DO

sib / DO sib la sol fa sol

re sol la sib / DO RE DO RE DO SOL DO

sib / DO sib la sol fa la sol

 

sib la sol la sib / DO si DO si la / sol fa

sol sol sol sol / sol sol sol / sol sol la

DO si la si DO / RE DO si la sol

sol sol sol sol / sol la DO si la

 

Lời 2:

RE RE RE  / SOL RE DO / SIB DO RE FA RE

FA FA FA / FA SOL RE# RE DO

RE RE RE / SOL RE DO / SIB DO RE FA RE

FA FA FA FA / FA SOL SIB LA SOL

 

Điệp Khúc 2:

re sol la sib  / DO RE DO RE DO SOL DO

sib / DO sib la sol fa sol

re sol la sib / DO RE DO RE DO SOL DO

sib / DO sib la sol fa la sol

 

sib la sol la sib / DO si DO si la / sol fa

sol sol sol sol / sol sol sol / sol sol la

DO si la si DO / RE DO si la sol

sol sol sol sol / sol la DO si la

 

Kết Bài:  Cảm Âm “Day By Day”

la la si DO DO la-si mi

sol sol# sol# la si DO si la sol la

la la si DO RE DO sol DO si

si si si si / DO RE MI

 

re sol la sib  / DO RE DO RE DO SOL DO

sib / DO sib la sol fa sol

re sol la sib / DO RE DO RE DO SOL DO

sib / DO sib la sol fa la sol

 

Lời Bài Hát : “Day By Day”

내 품은 너에게 피난처
다른 사람에 나는 버려져
사랑 그 끝은 까만 터널 속
보이지 않는 길이 나는 너무 두려워
태양이 내리쬐는 붉은 사막처럼
목 말라 울고 있는 사람처럼
Kiss me, my baby 이 밤이 가기 전에
내게 어서 빨리 day by day
네 품이 그리워져
너무 사랑 했나봐
이 밤이 지나가면
눈물 되어 톡 톡 톡
저 은빛 달이 지면 사라질까
아직 남아있는 네 향기
꿈 같던 추억들도 흩어질까
빗물처럼 멀리 톡 톡 톡
Kiss me baby, I’ll must be stay here day by day
사랑한다고 속삭여줘
Kiss me baby, just you can take me day by day
내 눈물이 마르기 전에
바람처럼 모두 사라져 버린 너
(뚜루루 루루루 루 뚜 루두)
하루하루 널 그리며 day by day
스치는 추억들이 그리운 밤
들려오는 너의 목소리
영원을 약속했던 수많은 밤
눈물 되어 톡 톡 톡
Kiss me baby, I’ll must be stay here day by day
사랑한다고 속삭여줘
Kiss me baby, just you can take me day by day
내 눈물이 마르기 전에
바람처럼 모두 사라져 버린 너
(뚜루루 루루루 루 뚜 루두)
하루하루 널 그리며 day by day
떠나가는 네 모습
네 생각에 또 눈물이 흘러
돌아온다고 말해줘
우리 사랑 영원하도록
넌 나를 두고 가라 저
멀리 멀리 길 따라 사라져
미친 사랑 끝 아슬한 낭떠러지
질긴 사랑에 감염돼 계속 떨었지
슬픈 시를 읊어대는 내 입술이
너의 까만 눈동자에 기억되리
Kiss me, my baby 이 밤이 가기 전에
내게 어서 빨리 day by day
Kiss me baby, I’ll must be stay here day by day
슬프지만 너를 지울래
Kiss me baby, just you can take me day by day
내 눈물이 마르기 전에 (라라라라 라)
Kiss me baby, take me day by day

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI “DAY BY DAY” TẠI ĐÂY 

DAY BY DAY | T-ara | KARAOKE

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam