Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình

Có một cuộc tình, không gọi là tình yêu

Re sol fa sol, sib sol sol Re Sol

Chẳng phải tình nhân hay ước hẹn duyên lứa đôi!

La La Re Sol Fa Sol sol Re Fa Re

Năm tháng bên nhau, ấp yêu từng kỷ niệm.

Do Re Do Do, Re Do sib Do fa

Đắng cay ngọt ngào nồng thắm gửi vào tim.

laDo la fa fa, re Do Do sol sib

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình

Có một cuộc tình, không buột ràng đời nhau!

Re sol fa sol, sib sol sol Re Sol

Vẫn nhớ vẫn thương tuy tháng ngày xa cách nhau.

La La Re Sol Fa Sol sol Re Fa Re

Thoáng chút bâng khuâng khi đêm về giá lạnh.

Do Re Do Do, Do Do sib Do fa

Biết ai lòng buồn nên nhắn gửi chút niềm riêng.

laDo la fa fa la laDo re sol fa sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình

Tình Em và Tôi như nước trên đầu nguồn

Re Fa Re ReFa, Sol Sib Sol Re Do

Tình Tôi và Em như làn gió mát trong đêm

sol Do sib Do, Do sib Do Fa Mib Re

Lòng Em mừng vui khi nhìn tôi hạnh phúc

Re La Sol La, La Re La Sol Do3

Nhìn Em vui cười tôi thấy cả trời mộng mơ!

Re La Sol Fa, La LaDo3 Re Re DoRe Sol

 

Đó là cuộc tình cao đẹp hơn cả tình yêu

Sib Re Do Do , Do sol Do Re Fa Do Re

Không gối chăn như nghĩa vợ tình chồng.

Do Re Do, Do Re sol fa fa

Nhưng ấm nồng khi ta hiểu thấu đời nhau.

la Do fa, la la re la fa sol

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Cũng Một Chữ Tình

Đó là cuộc tình xin đặt tên ”TRI KỶ”

Re sol fa sol, sib sol Re Re Sol

Đâu dễ nhoà phai khi nẻo đời bao trái ngang.

Sol La Re Sol Fa Sol sol Re Fa Re

Luôn giữ cho nhau tin yêu và chấp nhận.

Do Re Do Do, Do Do sib Do fa

Để cho mình tình muôn ngàn kiếp vẹn nguyên.

laDo la fa fa, la re la fa sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Cũng Một Chữ Tình

KARAOKE | Cũng Một Chữ Tình | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam