Cảm Âm Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài

Qua núi, qua sông, qua đồng lúa chín

la Do la la sol mi la Do

Ta nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha

Do Do Re Mi Sol la Mi Re

Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân

mi la Do Re Do sol mi si

Sáng lên lời ca những người anh hùng.

Mi Re Do Re Do la sol mi

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài

Qua đất trung du xanh màu lá biếc

la Do la la sol mi la Do

Quê anh yêu dấu tím đỏ đồi sim

Do Do Re Mi Sol la Do Re

Chân bước đi xa lòng còn để lại

Mi Sol Mi Re Do la sol mi

Quê hương anh đấy ngỡ quê hương mình.

si si Re Mi Sol Re Dosi la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài

Nguyễn Viết Xuân, lời anh nói thiết tha

Mi SolFa MiRe Do Re Sol Fa Mi

Theo ngọn gió bay xa như khúc ca giục giã

Do la Mi Re Re Do Re Do la Mi

Thôi thúc trong lòng tôi, tiến quân trên đường dài

Do Re Do la si Re Do si la la

Đường hành quân qua núi cao vực sâu

mi mi la Do Re Do la si

Ôi đi hờn căm sôi trong máu.

si si mi si Do Re Mi

 

Lời 2 :

Nguyễn Viết Xuân, trận địa khắp nơi nơi

Mi SolFa MiRe Do Re Sol Fa Mi

Anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn

Do la Mi Re Re Do Re Do la Mi

Đôi mắt như lửa soi đốt thiêu quân thù này.

Do Re Do la si Re Do si la la

 

Trận địa đây, đất nước của mình đây

mi mi la Do Re Do la si

Lời anh vẫn vang lên nồng cháy

mi si Re Do si la Mi

Kể từ nay, sông núi hay biển khơi

mi mi la Do Re Do la si

Còn in dấu chân đời đời.

re si Re Do si la la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài 

KARAOKE | Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam