Cảm Âm Cô Thắm Không Về – (DinhLong Remix)|Beat Karaoke Sáo Trúc

Cảm Âm Cô Thắm Không Về – (DinhLong Remix)|Beat Karaoke Sáo Trúc

YouTube video

Cảm Âm Sáo Trúc Cô Thắm Không Về – Sáo Trúc Bb4 Dizi Việt – Hocthoisao.com

Re Re Fa Sol Fa Re

Re Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol , SolSol Sol FSol Sol Sol Sol Fa Re Sol Fa

 

Do Re Fa Sol Fa Re

Re Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol, La Re FSol MFa

 

Re Fa Re Sol Re Fa

Re Fa Re La Re Fa

Re Fa Re sol fa sol

sol re sol fa

 

sol sol sol Re Re Dre

Re Do Re Fa Sol Fa Do

Re sib sol sol sib Do fa fa la la

 

Sol Sol Fa Sol Fa Re

Re Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Re Sol Fa

 

Do Re Fa Sol Fa Re

Do Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol

La Sib Sib Re Sol Fa

 

Re Fa Re Sol Re Fa

Re Fa Re la Fa sla

sol sib sol sib sol sib sib sol fa sol fa

Re Fa Re sob Re Dre

Re Fa Re la Fa la

sol sib, Fa Sol SFa

 

Re Re Fa Sol Fa Re

Re Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol , SolSol Sol FSol Sol Sol Sol Fa Re Sol Fa

Do Re Fa Sol Fa Re

Re Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol, La Re FSol MFa

 

Sol Sol Fa Sol Fa Re

Re Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Re Sol Fa

 

Do Re Fa Sol Fa Re

Do Re Sol La La Re

Do Re Fa Sol

La Sib Sib Re Sol Fa

BEAT KARAOKE CÔ THẮM KHÔNG VỀ

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam