Cảm Âm Cô Tấm Ngày Nay | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Cô Tấm Ngày Nay | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Cô Tấm Ngày Nay | Ngọc Châu | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Cô Tấm Ngày Nay

Quê hương chốn thanh bình

DO DO RE DO sol

Có bầu trời xanh thắm xanh

 la sol fa / sol la fa sol

Đồng lúa thằng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ

sol MI RE MI RE DO RE SOL / SOL FA SOL RE RE MI RE DO RE

Em ra chốn đô thành xa rồi vòng tay mẹ yêu

DO DO RE DO sol / la sol fa / sol la fa sol

từ nay giữa chốn phồn hoa xa dời cánh diều mơ ước hôm nào

sol DO / DO RE MI RE DO RE SOL / SOL FA SOL RE RE MI RE DO 

Điệp Khúc: Cảm Âm Cô Tấm Ngày Nay

Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ

SOL / LA SOL FA SOL LA FA SOL

Nhớ thương những lời mẹ ru

LA SOL / SOL LA DO RE MI

Những đêm trăng vàng sáng trong

MI RE DO la MI RE 

Mơ ước thành cô Tấm ngày xưa

SOL / LA SOL FA SOL LA FA SOL

Sớm hôm không ngại gian khó

LA SOL / SOL LA DO RE MI

Tiếng chim oanh vàng thiết tha

MI RE DO la MI RE 

 

Lời 3: Cảm Âm Cô Tấm Ngày Nay

Em ra chốn đô thành

DO DO RE DO sol

Mong thành cô Tấm ngày nay

 la sol fa / sol la fa sol

Từ nay giữa chốn phồn hoa

sol DO / DO RE MI RE DO RE SOL 

Lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào

SOL FA SOL RE / RE MI RE DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI CÔ TẤM NGÀY NAY

CÔ TẤM NGÀY NAY | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam