Cảm Âm Cò Lả | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cò Lả | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

YouTube video

Cảm Âm Cò Lả | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Cò Lả

Con cò là cò bay lả lả bay la

Do sol sol Do sol DoRe Do, solDo Do lasol la

Bay từ từ cửa phủ bay ra ra cánh đồng

lasol fa fa do do solDo, la lasol lasol laDo fa

Tình tính tang là tang tính tình

fa solDo lasol la solDo fa

Anh chàng rằng chứ anh chàng ơi

sol fa fa solla sol fa sol

Rằng có nhớ nhớ hay không

do fasol la solDolasol fa

Rằng có biết biết hay không

do fasol la solDolasol fa

 

Đoạn 2: Cảm Âm Cò Lả

Mình về về có nhớ nhớ ta chăng

solfa sol sol Do Re DoRe Do, DoRe Do lasol la

Ta về về ta nhớ hàm răng cô mình cười

lasol fa fasol lasol Do, fasol la solDo lasol fa

Tình tính tang tang tính tình

fa solDo lasol la solDo fa

Cô mình rằng cô mình ơi

sol fa fa solla sol fa sol

Rằng có nhớ nhớ hay chăng

do fasol la solDolasol fa

Rằng có nhớ nhớ hay không

do fasol la solDolasol fa

 

Đoạn 3: Cảm Âm Cò Lả

Ba quan quan đổi lấy lấy miệng cười

Do Do Do lasol Re DoRe Do, DoRe Do lasol fa

Mười quan anh (em) chẳng tiếc

fasol la lasol fasol Do

Tiếc người người có duyên

Do fa do fa solDo la

Tình tính tang tang tính tình

fa solDo lasol la solDo fa

Anh chàng rằng chứ anh chàng ơi

sol fa fa solla sol fa sol

Rằng có biết biết hay chăng

do fasol la solDolasol fa

Rằng có nhớ nhớ hay không

do fasol la solDolasol fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Cò Lả

KARAOKE | Cò Lả | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam