Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

Bất ngờ, em nói chia tay dù lúc tôi đang yêu em đắm say

Mi la, sol la sol sol, do Do la la sol sol la sol

Và thế rồi em mất tăm hơi mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi

la Mi la sol la sol sol, do Do la la sol sol Do Do

Hết hồn, nay em nhắn cho tôi và nói em đang mong thương nhớ tôi

Mi la, la sol la sol sol, do Do la la sol sol la sol

Thế quái nào, em không để tôi yên trái tim tôi nào phải công viên

Mi Mi la, la sol la sol sol, Do la la sol la Do Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

Thật ra tôi nghe nói xa xăm bên ai em sống không vui nên em mới quay về thăm

do Do Do Do Mi Do si, si si si Mi si la, sol sol la sol fa sol

Trời ơi, thương em quá em ơi tôi mong em mãi yên vui và sống được trọn trăm năm

do Do Do Do Mi Do si, si si si Mi si la, sol la sol la Do Do

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

Tất nhiên là khi chia tay, tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối

Sol Mi Re Mi Re Do, Do Re la Do Do Re Do Re Mi

Thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi

Sol Mi Re Mi Re Do, Do Re la Do Do Re Mi Re Do

Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau tôi cũng buồn ở trái tim

Sol Mi Re Mi Re Do, Mi Re Mi Re Mi Do Re Sol Mi

Thế nhưng người hãy nhớ giùm, có không giữ thì mất đừng tìm

Sol Mi Re Mi Re Do, Mi Re Mi Re Sol Do Do

 

Lời 2

Đoạn 3 :

Thật ra tôi cứ ngỡ sau khi chia tay không thể quên đi bao nhiêu nhớ thương về em

do Do Do Do Mi Do si, si si si Mi si la, sol sol la sol fa sol

Ngờ đâu khi chia cách hai nơi chỉ dăm ba tháng thôi tôi đã quên sạch rồi em ơi

do Do Do Do Mi Do si, si si si Mi si la, sol la sol la Do Do

 

Điệp Khúc :

Tất nhiên là khi chia tay, tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối

Sol Mi Re Mi Re Do, Do Re la Do Do Re Do Re Mi

Thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi

Sol Mi Re Mi Re Do, Do Re la Do Do Re Mi Re Do

Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau tôi cũng buồn ở trái tim

Sol Mi Re Mi Re Do, Mi Re Mi Re Mi Do Re Sol Mi

Thế nhưng người hãy nhớ giùm, có không giữ thì mất đừng tìm

Sol Mi Re Mi Re Do, Mi Re Mi Re Sol Do Do

 

Đoạn 4 :

Tốt hơn là khi chia tay đừng có chờ đừng mong đừng tiếc nuối

Sol Mi Re Mi Re Do, Do Re la Do Re Do Re Mi

Vì chính những lời nói chia tay là em chọn, là em chẳng phải tôi

sol Sol Mi Re Mi Re Do, Do Re la Do Re Mi Re Do

Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau tôi cũng buồn ở trái tim

Sol Mi Re Mi Re Do, Mi Re Mi Re Mi Do Re Sol Mi

Thế nhưng người hãy nhớ giùm, có không giữ thì mất đừng tìm

Sol Mi Re Mi Re Do, Mi Re Mi Re Sol Do Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

KARAOKE | Có Không Giữ Mất Đừng Tìm | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam