Cảm Âm Chỉ Là Không Cùng Nhau – Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Chỉ Là Không Cùng Nhau – Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Chỉ Là Không Cùng Nhau | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Chỉ Là Không Cùng Nhau – Sáo Trúc Bb4 Dizi | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

 

Re Mi Fa, Fa Mi Re la Do Do Do ( Fa Mi Re Do la Do Do lần 2 )

Do fa Re, Re Do sib la sla la la

la sib la sol la sib la sib Sol RMi Fa Mi

Re Mi Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Mi

Re Mi Fa, Fa Mi Re la Do Do Do ( Fa Mi Re Do la Do Do lần 2 )

Do fa DRe, Re Do sib la sla la la

la sib la sol la sib la sib Sol RMi Fa Fa

Re Sol Re Mi

 

Điệp Khúc : 

 

la La La Sol La Re3 Do3 La Do3

Re3 Fa Re Mi Fa Sib La Sol Fa Mi

MFa , Re Mi Fa Fa Fa Sib La La Fa Sol

Sla Re RMi, ( Fa Mi Re Mi )

la La La Sol La Re3 Do3 La Do3

Re3 Fa Re Mi Fa Sib La Sol Fa Mi

MFa , Re Mi Fa Fa Fa Sib La La Fa Sol

Sla Re RMi, Do# Re

 

MUA SÁO Bb4 Dizi Để Chơi Bài Chỉ Là Không Cùng Nhau Tại Đây

Xem tiếp các cảm âm chuẩn khác tại đây

Beat Karaoke Chỉ Là Không Cùng Nhau

YouTube video