Cảm âm “Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm âm “Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
YouTube video

cảm âm câu hò bên bờ hiền lương, cảm âm bên ven bờ hiền lương

Cảm âm Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương ( Beat, Karaoke ) | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1

Bên ven bờ Hiền Lương , chiều nay ra đứng trong về

Đô2 Đô2 Fa Sol Đô2 , Đô2 Fa2 Sol2 La2 SolFa2 Đô2

Mắt đượm tình quê , đôi mắt đượm tình quê

Đô2-Sib Sol Đô2 Fa-Sol Đô2, Đô2, Đô2 Sol Đô2 Fa-Sol Đô2

Xa xa đoàn thuyền nan, buồm dăng theo gió xuôi dòng

Fa2 Fa2 Đô2 Sol Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 La2 SolFa2 Đô2

Bỗng trong sương mờ, không gian trầm lặng nghe dầu hò

Re2Fa2 Rê2 Rê2 Đô2 Sib, Đô2 Đô2 Sol Sol-Đô2 La Sol Fa

 

Điệp Khúc : Cảm âm câu hò bên bờ hiền lương

Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng

Đô2 Fa2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2,Đô2 Fa2 Sol2 Đo3 La2Sol2 Fa2

Bến thường một dạ, khắng khăng đợi thuyền

Đô2 Sol Sol Sol Đô2, Đô2 Đô2 Sol-Đô2-La-Sol Fa

Nhắn ai xin giữ câu nguyền

La2-Sol2 Fa2 Đô2 Fa2 Đô2 Sol

Trong cơn bão tố, vẫn bền lòng son

Fa2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2-Sol2 Đô3, La2-Sol2 Đô2 La Sol Fa2

 

Đoạn Kết

Ơi câu hò chiều nay, sao nghe nặng tình ai

Đô2 Đô2 Fa Sol Đô2, Fa2 Fa2 Đô2 Sol Fa2

Hay là anh bên ấy, trong phút giây nhớ nhung trào sôi

Fa Đo2 Fa Sol Lab2, Sol2 Do3 La2 Sol2 Fa2 Mi Fa

Gửi niềm tin theo gió ,qua mấy dâu thiết tha hò ơi

Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 Lab, Sol2 Đô3 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2

 

Lời 2 

Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời

Đô2 Đô2 Fa Sol Đô2 , Đô2 Fa2 Sol2 La2 SolFa2 Đô2

Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi

Đô2-Sib Sol Đô2 Fa-Sol Đô2, Đô2, Đô2 Sol Đô2 Fa-Sol Đô2

Xa xa một đàn chim, rẻ mây dang cánh lưng trời

Fa2 Fa2 Đô2 Sol Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 La2 SolFa2 Đô2

Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời

Đô2Fa2 Rê2 Rê2 Đô2 Sib, Đô2 Đô2 Sol Sol-Đô2 La Sol Fa

 

Điệp Khúc

Hò ơi, ơi dù cho dù cho bến cắt sông ngăn

Đô2 Fa2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2,Đô2 Fa2 Sol2 Đo3 La2-Sol2 Fa2

Dễ gì chặn được duyên em với chàng

Đô2 Sol Sol Sol Đô2, Đô2 Đô2 Sol-Đô2-La-Sol Fa

Se mây cho sáng trăng vàng

La2-Sol2 Fa2 Đô2 Đô2Fa2 Đô2 Sol

Khai sơn nối bến cho nàng về anh

Fa2 Fa2 Sol2 Mi2 FaSol2 Đô3, La2 Sol2 Đô2 La Sol Fa

 

Kết

Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai

Đô2 Đô2 Fa Sol Đô2, Fa2 Fa2 Đô2 Sol Fa2

Nơi miền quê xa vắng anh có nghe thấu chăng lòng em

Fa Đo2 Fa Sol Lab2, Sol2 Do3 La2 Sol2 Fa2 Mi Fa

Tình này ta xây đắm nên thủy chung không bao giờ phai

Đô2 Đô2, Fa2 Sol2 Lab, Sol2 Đô3 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2

 

BEAT KARAOKE CẢM ÂM CÂU HÒ BÊN BỜ HIỀN LƯƠNG
YouTube video

XEM THÊM CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI CÂU HÒ BÊN BỜ HIỀN LƯƠNG TẠI ĐÂY

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam