Cảm Âm Cánh Thiệp Đầu Xuân | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cánh Thiệp Đầu Xuân | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cánh Thiệp Đầu Xuân | Minh Kỳ | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Cánh Thiệp Đầu Xuân

Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng,

MI SOL DO MI / sol la DO RE sol

Xuân đến rồi đây nào ai biết không?

FA LA DO FA / sol DO FA LA SOL

Mang những hoài mong đi vào ngày tháng

MI SOL DO RE DO la / sol MI

Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa Xuân sang.

RE RE RE SOL / SOL RE si DO RE

 

Lời 2: Cảm Âm Cánh Thiệp Đầu Xuân

Tôi chúc gì đây vào mùa Xuân này

MI SOL DO MI / sol la DO RE sol

Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai

FA LA DO FA / sol DO FA LA SOL

Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm

MI SOL DO RE DO la / sol MI

Trong khi Xuân ấm mới tô đẹp tháng năm

RE RE RE SOL / SOL RE si DO RE DO

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Cánh Thiệp Đầu Xuân

Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn

FA LA LA FA DO / la DO LA LA LA

Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình

LA DO LA SOL / SOL SOL SOL LA SOL RE

Để người anh yêu dấu quay về gia đình

 RE si DO RE / SOL RE si DO RE sol

Tìm vui bên lửa ấm.

sol sol DO RE DO MI

 

Tôi chúc yên lành người người khắp chốn

FA LA LA FA DO / la DO LA LA LA

Mong gió đưa duyên cho cô gái Xuân thì

LA DO LA SOL / SOL SOL SOL LA SOL RE

Ước nguyện sao chóng thành rượu hồng se duyên.

RE RE si DO RE / sol re sol si DO DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN

CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN | KARAOKE

YouTube video

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam