Cảm Âm Call Me – Wren Evans | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Call Me – Wren Evans | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Call Me – Wren Evans | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1:

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

Cần nghe giọng em mỗi tối, muốn được lại gần em thôi (yeah)

la Do la Do Re Mi, Do si la si Do Re

Cuối tuần này mình đi chơi nhớ? Không được quên (oh-oh-oh, yeah, yeah)

Do si si si Do Re Sol si sol la

Việt Nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì em ơi?

la Do la Do Re Mi, Do si si si Do Re

Đừng play trái tim của anh

sol Sol La Sol Re Re Mi Re Mi

 

Đoạn 2:

Vì anh thích khi đôi môi mềm, gọi vào mỗi đêm, anh không cancel

Do Re Mi RE Do si la , la la Mi Re si si si sol

Để đi đón em, đưa lên ven hồ, chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe

sol si Mi Re si si si sol, sol si sol mi mi mi mi la la

Và giây phút anh đưa em về, miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề

Do Re Mi Re Do si la, la la Mi Re si si si sol

Thời gian cứ trôi, sao anh chưa về? Chỉ muốn nghe giọng của mình em thôi, ah

sol si Mi Re si si si sol, sol si sol mi mi mi mi la la

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

 

Đoạn 3: Cảm Âm Call Me

Baby, can you call (call) me (me)?

la si Do Re Mi, Do

Anh chỉ lưu mỗi em, anh không cần có (có) gì (gì)

Re Do Re Do3 Si Sol Mi Re Mi, Do

Anh chỉ lưu số em nên baby, call (call) me (me)

Do si Do Fa Mi Re Do si, Mi, Do

Anh chỉ lưu mỗi em, anh không cần có (có) gì (gì)

Re Do Re Do3 Si Sol Mi Re, Mi, Do

Anh chỉ lưu số em

Do si Do Fa Mi

 

Vặn ga, rrr, lên anh phóng, anh không chờ (uhm)

la Do la Do Re Mi, Do Do si

Ship ngay người nàng trông ngóng (yeah), vì em gọi đường dây nóng (yeah)

Do si si si Do Re, la Do la Do Re Mi

Tại sao vì một cô gái lại khiến tim mình đập hăng hái?

la Do la Do Re Mi, Do si la si si Do Re

Đừng play trái tim của anh

sol Sol La Sol Re Mi

 

Đoạn 4: Cảm Âm Call Me

Vì anh thích khi đôi môi mềm, gọi vào mỗi đêm, anh không cancel

Do Re Mi Re Do si la , la la Mi Re si si si sol

Để đi đón em, đưa lên ven hồ, chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe

sol si Mi Re si si si sol, sol si sol mi mi mi mi la la

Và giây phút anh đưa em về, miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề

Do Re Mi Re Do si la, la la Mi Re si si si sol

Thời gian cứ trôi, sao anh chưa về? Chỉ biết đi tìm em trong cơn

sol si Mi Re si si si sol, sol si sol mi sol la

Ooh-ooh-hoh, oh, yeah (oh, yeah)

Đắm đuối hương hoa theo ta lên thiên đàng nơi nàng (oh)

Mi Mi Re Re Do Do si si la

 

Ooh-ooh-hoh, oh, yeah (oh, yeah)

Có lẽ anh đi hơi xa, oh-oh-oh-hoh-oh

Mi Mi Re Re Do Do

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re DO Sol Mi

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

Can you call me, call me, call me, call me

la si Do Do Do Do sol sol sol Re

Call me, call me ’til you fall in love?

Re Re Re Re Do Sol Mi

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Call Me

KARAOKE | Call Me | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam