Cảm Âm Build a B*tch | Bella Poarch | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Build a B*tch | Bella Poarch | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Build a B*tch | Bella Poarch | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Sol La Sib La Re La Sol

Fa Sol La La La Sol Fa#

Sol La Sib Sib Sib La MI

Fa Sol La La La Sib Do3

Sol La Sib La Re La Sol

Fa Sol La La La Sol Fa#

Sol La Sib Sib Sib La MI Do Sol Sol Fa

 

Lời 1: Cảm Âm Build a B*tch

Sol Sib La Sol Fa Mi Do

Sol La Sol Fa Sol Re

Sol Sib La Sol Fa Mi Do

Sol La Sol Fa Sol La La

 

Re3 Do3 Sib La Sib La Sol

Fa La Sol Fa Sol Do

Sol Sib La Sol Mi , Do Fa Fa Do

 

Sol La Sib La Re La Sol

Fa Sol La La La Sol Fa#

Sol La Sib Sib Sib La Mi

Fa Sol La La La Sib Do3

Sol La Sib La Re La Sol

Do Fa Sol La La La Sol Fa#

Sol La Sib Sib Sib La MI Do Sol Sol Fa

 

Lời 2: Cảm Âm Build a B*tch

Sol Sib La Sol Fa Mi Do

Sol La Sol Fa Sol Re

Sol Sib La Sol Fa Mi Do

Sol La Sol Fa Sol La La

 Re3 Do3 Sib La Sib La Sol

Fa La La La Sib La,

Sol Sib La Sol Mi , Do Fa Fa Do

 

Sol La Sib La Re La Sol

Fa Sol La La La Sol Fa#

Sol La Sib Sib Sib La Mi

Fa Sol La La La Sib Do3

Sol La Sib La Re La Sol

Do Fa Sol La La La Sol Fa#

Sol La Sib Sib Sib La MI Do Sol Sol Fa

 

Kết Bài: Cảm Âm Build a B*tch

Sib La Sol Do FA Sol La La La Sol Fa#

Sib La Sol Do FA Sol La La La Sib Do3

Sib Do3 Re3 Do3 Sib La Sib Sol La Sib Do3 Sib La Sol Fa#

Son La Sib Sib Sib Sol Fa Mi Do Mi Sol FA

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI BUILD A B*TCH

BUILD A B*TCH | BELLA POARCH | KARAOKE

YouTube video

 

 

 

 

Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha