Cảm Âm Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu

Mùa hoa lê ki ma nở ở quê ta miền đất đỏ

la Mi Mi Mi MiRe DoRe, la Re Re Do ReDo laDola

Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng

la Do Do Do si sol la mi

Đã chết cho mùa hoa lê ki ma nở

la Do si la Mi Mi Mi MiRe DoRe

Đời sau vẫn còn nhắc nhở

la Re Re Do ReDo laDola

Sông núi đất nước ơn người anh hùng

la Do Do Do si sol la mi

Đã chết cho đời sau.

la Do si sol la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu

Người thiếu nữ ấy như mùa xuân

Mi La La La LaSol Fa Sol

Chị đã dâng cả cuộc đời

Fa La SolFa ReFa ReDo Re

Để chiến đấu với bao niềm tin

Re Fa Fa Fa FaMi Re Mi

Dù chết vẫn không lùi bước.

Do Mi ReDo si la Mi

 

Chị Sáu đã hy sinh rồi

Mi La La SolLaSolFa Sol Re

Giọng hát vẫn như còn vang dội

Re Fa Fa MiFaMiRe Mi la

Vào trái tim những người đang sống

la ReMi Re ReMi si Re Mi

Giục đi lên không bao giờ lui.

la Re Re si Resi sol la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu

Kìa hoa lê ki ma nở

la Mi Mi Mi MiRe DoRe

Đẹp thêm quê miền đất đỏ

la Re Re Do ReDo laDola

Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng

la Do Do Do si sol la mi

Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở

la Do si la Mi Mi Mi MiRe DoRe

Mùa xuân lan tràn xứ sở

la Re Re Do ReDo laDola

Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu

la Do Do Do si la si si

Người nữ anh hùng.

si Re Do la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu

KARAOKE | Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam