Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi – Sáo Trúc Hoàng Anh C5

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi – Sáo Trúc Hoàng Anh C5
4.9/5 - (9 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt

MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO la sol

Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội

SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Ngậm một tin trông, hai tin đợi

La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO

Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em

RE MI RE MI SOL DO lasol / DO lasol DO RE MI SOL MI RE DO

 

lời 2: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu

DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO

 

Lời 3:

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh

DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO

 

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Thổi Từ Fa Dễ Thổi | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Ngậm một tin trông, hai tin đợi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em

sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

 

lời 2: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi Dễ Thổi

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

 

Lời 3: Dẽ thổi

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

✅ Cảm Âm Miễn Phí

⭐ Tất cả hoàn toàn miễn phí tặng cho các bạn

✅ Chuẩn xác, chi tiết từng nốt nhạc

⭐ Từng bài cảm âm được thầy Hoàng Anh và các học trò chăm chút viết rất chi tiết

✅ Lựa chọn những tone dễ chơi nhất

⭐ Đặc biệt cảm âm dễ nhất cho các bạn mới học sáo trúc

✅ Bất cứ ai cũng có thể chơi được dễ dàng

⭐ Không cần biết nhạc lý mà vẫn có thể chơi theo dễ dàng

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam