fbpx

CẢM ÂM , BEAT KARAOKE YÊU ĐƯỢC KHÔNG | ĐỨC PHÚC x VIRUSS

https://youtu.be/-k_v-HXG2T4

Cảm Âm Yêu Được Không : Hocthoisao.com

Sáo Sib ( Si giáng )

Do Re Mi Re Mi sol Do. Mi Re Mi sol si

Mi Re Mi sol Do Re Mi La Sol

Do Re Mi Re Mi la Re, Re Do Re si Do

Do Re Mi Re Mi la Do Do DoRe la sol

Do Re Mi Re Mi sol Do, Mi Re Mi sol si

Mi Re Mi sol Do Re Mi La Sol

Do Re Mi Re Mi la Re, Re Do Re si Do

Do Re Mi Re Mi sol Do Re Mi Fa Sol Sol

Điệp Khúc :

sol Do Re Mi FSol, sol Do Re Mi Re

sol Do Re Mi FSol, sol Do Re Mi Re, La Sol

Mi Re Do la Mi Mi, sol# Mi Mi, la sol Re si Do

Mi Re Do la Mi Mi, la Mi Mi Re Mi Fa Sol Re ( DRMR )

sol Do Re Mi FSol, sol Do Re Mi Re

sol Do Re Mi FSol, sol Do Re Mi Re, La Sol

Mi Re Do la Mi Mi, sol# Mi Mi, la sol Re si Do

Mi Re Do la Mi Mi, la Mi Mi Re Mi Fa Sol Re ( DR )

Re si Do

BEAT KARAOKE YÊU ĐƯỢC KHÔNG CẬP NHẬT TẠI KHÓA NHẠC TRẺ 2019, ( MUA SÁO ĐƯỢC TẶNG KHÓA HỌC, HOẶC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BẤT KỲ ĐƯỢC TẶNG ĐẦY ĐỦ BEAT KARAOKE CỦA HOÀNG ANH