Cảm Âm Bão Nổi Lên Rồi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bão Nổi Lên Rồi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Bão Nổi Lên Rồi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Bão Nổi Lên Rồi

Bão nổi lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu

Do dofa lasol fa fa sol Do Do Do Do Do

Từ Trị Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới bưng điền

Do Re Fa Fa Fa Fa Fa Fa Sol Fa Do

Triệu người bừng bừng cùng Đà Nẵng với Huế chiến thắng

Do Do Do Do la la Re Re Re Re Re

Khí thế sôi sục tràn về Sài Gòn

Do Re Do sol sol sol sol sol

Giờ tiến công sục sôi tim muôn người.

sol Do la fa sol fa re do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Bão Nổi Lên Rồi

Cờ mặt trận giải phóng phấp phới bay tung trời

do do fa la Do Do Re sib sol re

Người người đi chiến đấu vai sát vai bên nhau

re re sol sib Re Re Fa Mi DoRe Do

Cùng vùng lên, ơi các đô thị thành phố ta ơi

Do Do Fa, Fa Sol Fa Do la Fa Mi Mi

Hỡi các xóm làng rừng núi xa xôi

Re Mi Re Do sol Mi Re Re

Tiếng thét vang dội khắp trời, bão nổi lên rồi.

Re Mi Re Do Re Do, Do dofa lasol fa

 

Lời 2 : Cảm Âm Bão Nổi Lên Rồi

Quyết dành chính quyền toàn miền Nam nhân dân xông lên

Do dofa lasol fa fa sol Do Do Do Do Do

Từ bao lâu ta nuôi trong tim ý chí căm hờn và lòng quật cường

Do Re Fa Fa Fa Fa Fa Fa Sol Fa Do Do Do Do Do

Thù giặc Mỹ với lũ bán nước ta quyết xuống đường

la la Re Re Re Re Re Do Re Do sol

Hòa cùng dòng người

sol sol sol sol

Cùng tiến lên thời cơ đã đến rồi.

sol Do la fa sol fa re do

 

Chào mùa xuân chiến thắng khắp nước đang tưng bừng

do do fa la Do Do Re sib sol re

Cả miền Nam miền Bắc tay súng đang sẵn sàng

re re sol sib Re Re Fa Mi DoRe Do

Cùng vùng lên ta quyết tiêu diệt giặc Mỹ xâm lăng

Do Do Fa, Fa Sol Fa Do la Fa Mi Mi

Ta phá tan tành bè lũ tay sai

Re Mi Re Do sol Mi Re Re

Mau tiến tới ngày thắng lợi, bão nổi lên rồi.

Re Mi Re Do Re Do, Do dofa lasol fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Bão Nổi Lên Rồi

KARAOKE | Bão Nổi Lên Rồi | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam