Cảm Âm Bài Ca May Áo | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bài Ca May Áo | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hoàng Anh mong bạn đánh giá bài viết post

YouTube video

Cảm Âm Bài Ca May Áo | Sáo D5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Bài Ca May Áo

Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng

Do3 laDo3 La Mi La MiLa Do3

Mưa rét run người nắng sẫm màu da

LaDo3 LaSol Do Sol LaDo3 Do Sol

Tấm vải ta làm ra mảnh áo

Sol MiSol Mi la Mi lami Sol

Là chiến sĩ quyết tâm diệt thù.

DoReDo Re Mi Sol MiRe DoRe la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Bài Ca May Áo

Anh hăng hái ngoài nơi tiền tuyến

la lasi Do mi solmi solla Do

Em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình

la Do si la mi DoMi Dosi la

Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi

Sol Mi Mi Re la Re laRe MiRe Mi

Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi.

Do3 La La Sol Re Sol ReSol LaSol La

 

Lời 2 : Cảm Âm Bài Ca May Áo

Máy may nhanh rừng xanh vọng tiếng

Do3 laDo3 La Mi La MiLa Do3

Chí căm thù ta biến thành tơ

LaDo3 LaSol Do Sol LaDo3 Do Sol

Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy

Sol MiSol Mi la Mi lami Sol

Hòa tiếng máy chúng ta diệt thù.

DoReDo Re Mi Sol MiRe DoRe la

 

Ta may áo này sao cho kỹ

la lasi Do mi solmi solla Do

Cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng

la Do si la mi DoMi Dosi la

Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi

Sol Mi Mi Re la Re laRe MiRe Mi

Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi.

Do3 La La Sol Re Sol ReSol LaSol La

 

Lời 3 Cảm Âm Bài Ca May Áo

Áo may xong mùa đông đã đến

Do3 laDo3 La Mi La MiLa Do3

Gửi chút tình thương mến về anh

LaDo3 LaSol Do Sol LaDo3 Do Sol

Áo xếp nhanh chờ anh giải phóng

Sol MiSol Mi la Mi lami Sol

Lòng vui sướng, sướng vui dạt dào.

DoReDo Re Mi Sol MiRe DoRe la

 

Hôm nay áo nằm trong tay ta

la lasi Do mi solmi solla Do

Mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường

la Do si la mi DoMi Dosi la

Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi

Sol Mi Mi Re la Re laRe MiRe Mi

Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi.

Do3 La La Sol Re Sol ReSol LaSol La

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO D5 ĐỂ CHƠI BÀI Bài Ca May Áo

KARAOKE | Bài Ca May Áo | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam