Cảm Âm Bài Ca Không Quên | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bài Ca Không Quên | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Bài Ca Không Quên | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Bài Ca Không Quên

Có một bài ca không bao giờ quên

Mi Re si Re Do sila mi la

Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên

mi la Re Mi Re la Mi la Do

Có một bài ca không bao giờ quên

Re si la si la fa mi si

Là lời mẹ ru con đêm đêm.

mi mi re mi la la la 

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Bài Ca Không Quên

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Tháng ngày vất vả

SolLa Mi Sol laRe Mi

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Gót mòn hành quân hối hả

SolLa Mi Mi Sol La laRe Mi

Làm bạn cùng trăng

mi mi mi si

Và ôm súng ngắm sao khuya.

si Re Fa Fa Mi Mi

 

Lời 2 : Cảm Âm Bài Ca Không Quên

Có một bài ca không bao giờ quên

Mi Re si Re Do sila mi la

Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian

mi la Re Mi Re la Mi la Do

Có một bài ca không bao giờ quên

Re si la si la fa mi si

Là rừng lạnh sương đêm trăng suông.

mi mi mi la la la la

 

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Những người đã ngã

SolLa Mi Sol laRe Mi

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Gửi trọn đời cho tất cả

SolLa Mi Mi Sol La laRe Mi

Là đồng đội tôi

mi mi mi si

Còn ôm súng giữ biên cương.

si Re Fa Fa Mi Mi

 

Nhưng giờ đây có giây phút bình yên

Do la Do Mi Do Mi la Mi

Sao tôi quên, có giây phút bình yên

si si si Fa Mi Fa Re Mi Mi

Sao tôi quên, sao tôi quên

Mi MI Mi, Mi Mi Mi

 

Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát

Mi Sol Sol Sol# La, Re Fa Fa Fa# Sol

Với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời

Sol Mi Mi, Re si si Re siRe sol sol

Tôi không thể nào quên, Tôi không thể nào quên.

si la mi la Do , Mi Mi si Mi La

Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát

Mi Sol Sol Sol# La, Re Fa Fa Fa# Sol

Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình

Sol Mi Mi, Re si si Re siRe sol sol

Tôi không thể nào quên, Tôi không thể nào quên.

si la mi la Do , Mi Mi si Mi La

 

Lời 3 :

Có một bài ca không bao giờ quên

Mi Re si Re Do sila mi la

Là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai

mi la Re Mi Re la Mi la Do

Có một bài ca không bao giờ quên

Re si la si la fa mi si

Là cả mùa xuân tim không phai.

mi mi mi la la la la

 

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol So#l La

Những mùa nước đổ

SolLa Mi Sol laRe Mi

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Em chống xuồng vượt qua pháo nổ

SolLa Mi Mi Sol La laRe Mi

Chỉ một lần quen

mi mi mi si

Mà mang nỗi nhớ mênh mông.

si Re Fa Fa Mi Mi

 

Lời 4 :

một bài ca không bao giờ quên

Mi Re si Re Do sila mi la

Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên

mi la Re Mi Re la Mi la Do

Có một bài ca không bao giờ quên

Re si la si la fa mi si

Là lời mẹ ru con đêm đêm.

mi mi mi la la la la

 

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Đất rừng xứ lạ

SolLa Mi Sol laRe Mi

Bài ca tôi không quên, tôi không quên

Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol# La

Bước dồn đường khuya đói lả

SolLa Mi Mi Sol La laRe Mi

Gạo hẩm cầm hơi

mi mi mi si

Một điếu thuốc cũng chia đôi.

si Re Fa Fa Mi Mi

Nhưng giờ đây có giây phút bình yên

Do la Do Mi Do Mi la Mi

Sao tôi quên, có giây phút bình yên

si si si Fa Mi Fa Re Mi Mi

Sao tôi quên, sao tôi quên

Mi MI Mi, Mi Mi Mi

 

Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát

Mi Sol Sol Sol# La, Re Fa Fa Fa# Sol

Với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời

Sol Mi Mi, Re si si Re siRe sol sol

Tôi không thể nào quên, Tôi không thể nào quên.

si la mi la Do , Mi Mi si Mi La

Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát

Mi Sol Sol Sol# La, Re Fa Fa Fa# Sol

Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình

Sol Mi Mi, Re si si Re siRe sol sol

Tôi không thể nào quên, Tôi không thể nào quên.

si la mi la Do , Mi Mi si Mi La

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Bài Ca Không Quên

KARAOKE | Bài Ca Không Quên | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam