Cảm Âm “Ánh Trăng Bên Hồ Sen” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm “Ánh Trăng Bên Hồ Sen” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm “Ánh Trăng Bên Hồ Sen” | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

fa fa re do re fa fa sol la

sol sol fa sol

sol DO DO la la sol la

fa fa re do / DO la DO la sol fa

sol sol fa sol / sol la sol fa re sol fa

 

fa fa re do re fa fa sol la

sol sol fa sol sol DO DO la la sol la

fa fa re do / DO la DO la sol fa

sol sol / fa sol sol / la sol fa re re sol fa

 

Điệp khúc: Cảm âm ánh trăng bên hồ sen

la DO DO DO / DO RE DO la sol fa

RE FA RE DO la sol fa re sol / la sol

la DO / DO DO / DO RE DO la sol fa

re fa re do sol la sol fa

 

fa fa re fa fa

re fa re fa sol fa

fa fa re fa fa

fa sol fa sol la DO

fa fa re fa fa DO la DO la sol fa

fa fa re fa fa / re fa re fa sol fa

 

la DO DO DO / DO RE DO la sol fa

RE FA RE DO la sol fa re sol / la sol

la DO / DO DO / DO RE DO la sol fa

re fa re do sol la sol fa

 

Lời Bài Hát: Ánh Trăng Bên Hồ Sen

剪一段时光缓缓流淌

流进了月色中微微荡漾

弹一首小荷淡淡的香

美丽的琴音就落在我身旁

萤火虫点亮夜的星光

谁为我添一件梦的衣裳

推开那扇心窗远远地望

谁采下那一朵昨日的忧伤

我像只鱼儿在你的荷塘

只为和你守候那皎白月光

游过了四季 荷花依然香

等你宛在水中央

萤火虫点亮夜的星光

谁为我添一件梦的衣裳

推开那扇心窗远远地望

谁采下那一朵昨日的忧伤

我像只鱼儿在你的荷塘

只为和你守候那皎白月光

游过了四季 荷花依然香

等你宛在水中央

recite:那时年轻的你 和你水中的模样

依然不变的仰望

漫天迷人的星光

谁能走进你的心房 采下一朵莲

是那夜的芬芳 还是你的发香

荷塘呀荷塘 你慢慢慢慢唱哟

月光呀月光 你慢慢慢慢听哟

鱼儿呀鱼儿 你慢慢慢慢游哟

淡淡的淡淡的 淡淡的月光

我像只鱼儿在你的荷塘

只为和你守候那皎白月光

游过了四季 荷花依然香

等你宛在水中央

我像只鱼儿在你的荷塘

只为和你守候那皎白月光

游过了四季 荷花依然香

等你宛在水中央

等你宛在水中央

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI “ÁNH TRĂNG BÊN HỒ SEN” TẠI ĐÂY

ÁNH TRĂNG BÊN HỒ SEN | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam