Cảm Âm Ái Thương – Tiểu Thời | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Ái Thương – Tiểu Thời | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Ái Thương (爱殇) | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1

sol sol fa sol sol sol fa sol

sol sol sib Do sib la sol fa

sol sib Re Do, sib Re Fa Fa Re sol sol

Re Fa sol, Re Fa Do sib la fa sol

 

Đoạn 2

Fa Re sol sol Fa Re Do Re

Fa Re sol sol Fa Sol Fa Re

sib sib Sol, Re Fa La, Sol La Sib Do3 La Sib

Re Fa sib Do Sib La Sol

 

Đoạn 3

sol sib Do Re sol sib Do Fa Re

sol sib Do Re Do sib Do Fa Re

Sol Sib Sol Re Do, Sib La Sib Do sib

sol Fa sol sib

 

sol Fa Fa sol sol Fa sol sib

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Ái Thương

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam