Cảm Âm A Town With An Ocean View | Kiki’s Delivery Service | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm A Town With An Ocean View | Kiki’s Delivery Service | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm A Town With An Ocean View | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm A Town With An Ocean View

la Fa la Mi la Re Do sib Do

fa sol sib Re Fa Mi Do la sol la

la Fa la Mi la Re Do sib Do

fa sol sib Re Fa Sol La Mi Do Re

 

Đoạn 2: Cảm Âm A Town With An Ocean View

la Fa la Mi la Re Do sib Do

fa sol sib Re Fa Mi Do la sol la

la Fa la Mi la Re Do sib Do

fa sol sib Re Fa Sol La Mi Do Re

 

Đoạn 3: Cảm Âm A Town With An Ocean View

Re Mi Fa Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi Do

sib Do Re Re Re Re Re Do sib Do la

la fa# sol sib Re Do

sib sol# la Do Mi Sol Fa Mi Fa La

Sol La Re Do Re la sol la re mi

 

la Fa la Mi la Re Do sib Do

fa sol sib Re Fa Mi Do la sol la

la Fa la Mi la Re Do sib Do

fa sol sib Re Fa Sol La Mi Do Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO D5 ĐỂ CHƠI BÀI A Town With An Ocean View

KARAOKE | A Town With An Ocean View | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam