Cảm Âm Túy Hồng Nhan | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Túy Hồng Nhan | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Túy Hồng Nhan | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

DO la la DO si sol la

la DO DO la la / MI RE

DO si mi / DO si sol

mi re sol mi

la mi re sol mi / re mi

 

la MI / RE DO si / sol mi la

si sol sol / re mi / sol mi

la MI / RE SOL MI RE DO la

si sol sol / mi la / sol la

 

Điệp Khúc: 

MI RE / DO la

sol la mi / DO la / si sol

la MI RE

DO si la sol sol / mi la

la MI RE

DO si sol / mi la….

 

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI “TÚY HỒNG NHAN” TẠI ĐÂY

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam