Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
4.3/5 - (3 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại

RE DO sib DO / sib la sib la sol fa

sol sib la la / fa re

sib DO RE / DO sib DO / sib la sib la sol fa

sol RE la la / sib DO sib

 

Lời 2: Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại

sol sib la / sib DO RE FA RE

sol sib la / sib DO sib

sib DO RE / DO sib DO / sib la sib / la sol fa

sol sib la la / sib DO RE DO DO

sib DO RE / DO sib DO / sib la sib / la sol fa

sib fa sol / RE la la / sib DO sib

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Tinh Nguyệt Thần Thoại

RE FA SOL / SOL FA / DO FA RE  sib sol

sol la sib / RE DO DO / FA RE RE

RE FA SOL / SOL FA / DO FA RE  sib sol

RE DO sib / RE DO DO / RE sol sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI TINH NGUYỆT THẦN THOẠI

TINH NGUYỆT THẦN THOẠI | KARAOKE

 

YouTube video

 

 

 

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam