Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư

Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu

RE RE la / DO RE RE DO RE

Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng

RE FA FA / FA LA LA SOL FA RE DO RE la

Mừng thắng trận quê  em

DO RE DO RE RE

 

Lời 2: Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư

Từ trên đỉnh núi cao chon von

fa sol la RE /  FA FA FA

Thánh thót nhịp  nhàng vang lời em ca.

SOL LA SOL FA RE DO RE RE  

Theo nhịp  bước quân đi  trong tiếng đàn Ta lư

sol fa DO la la / RE FA la RE FA FA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Tiếng Đàn Ta Lư

Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình

LA LA / LA LA LA LA  LA FA RE la

Con chim ch’rao xinh  hót trên cành vui mừng công anh

SOL SOL / SOL SOL /  LA LA SOL FA RE DO RE RE

Bộ đội giải phóng  quân ơi,  anh thắng trận miền  tây Khe Sanh

sol sol fa DO la-sol la / RE FA la RE FA RE FA

Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy

DO DO RE RE DO RE FA / FA FA SOL LA SOL FA RE la

Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia

SOL SOL / SOL SOL SOL SOL FA RE la / RE FA la RE FA RE FA

Nó bỏ xác trên rừng

FA RE FA FA RE

Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! (Hú)

RE RE DO FA RE / SOL SOL SOL SOL LA (RE)

 

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư

DO RE MI MI / MI RE DO RE RE

Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca

DO SOL MI MI / MI RE DO RE RE

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI TIẾNG ĐÀN TA LƯ

TIẾNG ĐÀN TA LƯ | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam