Cảm Âm Thuyền Quyên – Diệu Kiên | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Thuyền Quyên – Diệu Kiên | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Thuyền Quyên – Diệu Kiên | Sáo Trúc Hoàng Anh | Sáo Bb4

YouTube video

Xa xa bóng người thương

Re Re, FSol Do Re

Thấp thoáng trước thềm nhà đang đưa dâu

Đô Re Đô sib sol sib Đô Rê Re

Nơi đây phấn son áo màu

ĐRe Re, FSol Fa Sol Do

Em sắp theo chồng bỏ lại bến sông kia chờ mong

Đô Rê Đô sib sol sol ĐRê Đô Đô fa sol

 

Khải lên khúc nhạc hoàng cầm buồn ngày mình biệt ly

FSol Fa Sol sol fa sol fa sol sol sib Đô

Cung oán cung sầu nặng lòng tiễn chân người ra đi

Fa Sol Fa fa fa fa fa Re Do sib Đô Re

Xác pháo vu quy bên thềm có chăng hạnh phúc êm đềm

La Sib La Sol Fa Re, SLa La Sol La Sol Fa

Đời người con gái đục trong mười hai bến nước long đong

Đô Đô Re La Sol La Sol La La Sib La Sol

Điệp Khúc Cảm Âm Thuyền Quyên

Dặm ngàn thiên lí tiễn người đi

Đô Re Fa Sol SolSib Fa Sol

Mây nước u buồn ngày biệt ly

Fa Sol Fa Đô Đô ĐRe Fa

Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang

Sol Fa Fa sol fa sol sib Đô sib ĐôRê Rê

Áo mới em cài màu hoa cưới

La Sib La Sol Sol Sib ĐRe3

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Đô3 Re3 Đô3 Fa Fa La SibĐô3

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

La Sib La Sol FSol Fa Fa Đô Đô ĐRê FSol

 

Đoạn 3 Cảm Âm Thuyền Quyên

Yêu nhau cởi áo cho nhau

Sol Sol. Fa Sol La Sol Sol

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Đô Đô Re ĐôRe Fa Sol Fa Đô ReFa Re

Từ nay hết duyên em trả áo

Re Fa La Sol Sol La Sib

Xem như hết tình mình đã trao

Sib Sib Đô3 Fa Fa Sol La

Phận duyên ta lỡ cung thương đứt đoạn sầu đối gương loan

Re Fa Sol La La La Đo3 Fa Re Sib La Sol

 

Điệp Khúc Thuyền Quyên

Dặm ngàn thiên lí tiễn người đi

Đô Re Fa Sol SolSib Fa Sol

Mây nước u buồn ngày biệt ly

Fa Sol Fa Đô Đô ĐRe Fa

Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang

Sol Fa Fa sol fa sol sib Đô sib ĐôRê Rê

Áo mới em cài màu hoa cưới

La Sib La Sol Sol Sib ĐRe3

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Đô3 Re3 Đô3 Fa Fa La SibĐô3

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

La Sib La Sol FSol Fa Fa Đô Đô ĐRê FSol

 

Đổi Sáo Si Bình Dizi Quay Lại Điệp Khúc

Sáo Dizi B4

Dặm ngàn thiên lí tiễn người đi

Đô Re Fa Sol SolSib Fa Sol

Mây nước u buồn ngày biệt ly

Fa Sol Fa Đô Đô ĐRe Fa

Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang

Sol Fa Fa sol fa sol sib Đô sib ĐôRê Rê

Áo mới em cài màu hoa cưới

La Sib La Sol Sol Sib ĐRe3

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Đô3 Re3 Đô3 Fa Fa La SibĐô3

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

La Sib La Sol FSol Fa Fa Đô Đô ĐRê FSol

Bướm lượn là bướm ối ả nó bay (ối ả nó bay)

Sol fa sol, sol Sol Sol Fa Re Fa Sol Fa Re

Bướm dậu là bướm ối ả nó bay (ối ả nó bay)

Re Fa sol, sol Re Re Đo sib Đô Re Đô sib

Cá lặn là cá ối ả nó bơi

Sol fa sol, sol Sol Sol Fa Re Fa Sol Fa Re

Cá lội là cá ối ả nó bơi

Re Fa sol, Re Sib Sib La Sol La Sib La Sol

 

Mua Dizi Việt Để Chơi Cảm Âm Thuyền Quyên Tại Đây

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam