Cảm Âm Thanh Sơn Tuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

3/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Thanh Sơn Tuyền | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Thanh Sơn Tuyền

re fa sol la sol, Do Re la sol la

re fa sol la Do sol, Do sol la

la Do Re Mi Do sol la Do

sol la Do Re Do sol Do la

re fa sol fa la la sol, la sol re

 

Đoạn 2: Cảm Âm Thanh Sơn Tuyền

la Do Re Mi Re, Do Re la sol la

re fa sol la Do sol, Do sol la

la Do Re Mi Do sol la Do

sol la Do Re Do sol Do la

re fa sol fa la la sol, la Do Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Thanh Sơn Tuyền

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam