Cảm Âm Thằng Cuội | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Thằng Cuội | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
3.3/5 - (3 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Thằng Cuội | Ngọc Hiển | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1:

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Lặng im ta nói Cuội nghe

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Ở cung trăng mãi làm chi

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Lời 2: Cảm Âm “Thằng Cuội”

Gió không có nhà, gió bay muôn phương

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Lặng nghe trăng gió bảo nhau

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Chị kia quê quán ở đâu

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Gió không có nhà, gió bay muôn phương

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Lời 3:

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Đền công cho dế nỉ non,

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Trời cho sao chiếu ngàn muôn

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Lời 4:  Cảm Âm “ Thằng Cuội”

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Cùng trông ánh sáng cười vui

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Chị em ta hãy đùa chơi

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Kết Bài:

Các em thích cười muốn lên cung trăng

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Mười lăm tháng Tám trời cho

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Một ông trăng sáng thật to

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Các em thích cười muốn lên cung trăng

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Cho mượn cái thang …

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “THẰNG CUỘI” TẠI ĐÂY

THẰNG CUỘI | NGỌC HIỂN | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam