Cảm Âm Telepatía | Kali Uchis | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Telepatía | Kali Uchis | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn

YouTube video

Cảm Âm Telepatía | Kali Uchis | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Telepatía

si la sol sol mi

si la sol la mi

si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

Lời 2: Cảm Âm Telepatía

si la sol sol mi

si la sol la mi

si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Telepatía

si si si si / si si FA# MI

si DO RE DO si la DO si la sol si

mi mi si la sol fa# / la sol fa# mi mi

re mi si la sol fa# la sol fa# mi mi

si si si si / si si FA# MI / si DO RE DO si la DO si la sol si

mi mi si la sol fa# / la sol fa# mi mi

re mi si la sol fa# la sol fa# mi mi

 

si la sol sol mi

si la sol sol mi

si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

si la sol sol mi

si la sol la mi / si la sol sol mi si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

Lời 3: Cảm Âm Telepatía

si si si si / si MI si

si si si si RE / si si si si RE

si la si la / si la sol mi

la sol mi re mi

si si si si / si SOL FA# MI si

si si si si RE / si si si si RE

 

kết Bài: Cảm Âm Telepatía

si si si si si / si si la la si

si si si si si / si MI la la la-sol

si si si si si / si MI la la la si

la la la-sol

 

si la sol sol mi

si la sol sol mi / si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

si la sol sol mi

si la sol la mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI TELEPATÍA 

TELEPATÍA | KALI UCHIS | KARAOKE

YouTube video

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn