Cảm Âm Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

Ta yêu nhau từ trong lặng thinh, rồi cứ xa nhau trong lặng thinh.

Do Do Do si Do si Do, la Do si si si sol si

Không họ cũng chẳng tên, đợi đến lúc quay mặt là quên

Do la Do Mi Re, Do Re Mi Re Do Re Mi

Ta yêu nhau chỉ mình ta biết Trời chẳng hay, đất cũng chẳng biết

Do Do Do la Do Re Mi Mi La Sol, Sol Mi Re Mi

Không phận cũng chẳng duyên, sao lại tha thiết ?

Do la Do Mi Re, sol sol mi la

 

Đoạn 2: Cảm Âm Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

Trông như ta là đôi tình nhân, mà mấy khi giống với nhân tình/ tình nhân

Do Do Do si Do si Do, la Do si la si sol mi

Nhân tình nào dấu sâu, tận ngõ khuất chẳng dám công nhận.

Do la Do Mi Re, Do Re Sol Sol La Sol Mi

Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải lạ

Do la Do Mi Re, Do3 Si La Si Sol Mi

Chẳng sâu đậm, cũng không phải là phôi pha

Do3 Si La, La Sol Re Mi SolLa La

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì, là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ

La Mi Mi, Re Mi La Mi Mi, Re Mi Si Si Sol Sol Re Mi

Tình có Lúc thật, đôi lúc không thật, có nắm em được đâu mà mất.

Mi Do3 Si La, La Si La Sol, Sol Mi Re Do Do Re Mi

Bước thì ngại mà chậm bước ở lại, làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài

La Mi Mi, Re Mi La Mi Mi, Re Mi Si Si Si Do3 Re3 Do3 La

Vậy Ta là ai, ta cố ôm hy vọng cho ai ?

Sol La Sol La, Si Do3 Si La SolMi Sol La

 

Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng, chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng

La Mi Mi, Re Mi La Mi Mi, Re Mi Si Si Sol Sol La Sol Mi

là tất cả, hoặc không phải gì cả.

La Si Do3, Sol Sol Do Do Re Mi

Phố thênh thang, dòng người bước vội vàng, sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt.

La Mi Mi, Re Mi La Mi Mi, Re Mi Si Si Si Si Re3 Do3 La

Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan vỡ tan

Sol La Sol La Do3 Si LaSol La

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả

KARAOKE | Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả | BEAT GỐC CHUẨN

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam