Cảm Âm Táng Hoa Ngâm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Táng Hoa Ngâm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Táng Hoa Ngâm | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Táng Hoa Ngâm

Do sila Mi, DoMi Resi la

La, LaSol MiRe Re

MiSol ReMi sol, MiFa Mila Do

si Sol MiSol Resi laDola

 

laDo Do, sila ReMi Re, Mi

La, LaSol MiRe Re MiRe Do

sila solla Do sila ReMi solla Do

si Sol MiSol Resi laDo la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Táng Hoa Ngâm

laDo Do, sila ReMi Re, Mi

La, LaSol MiRe Re MiRe Do

sila solla Do sila ReMi solla Do

si Sol MiSol Resi laDo la

 

La La, SolLa Do3 Do3

Si LaSi LaSol SolMi

SolMi MiSol La, FaSol FaMi Sol

Re Fa MiRe MiSol Do

sila Re Re, sila ReMi sol

sol la Do Do sila sol la

sila Re Re, si la ReMi sol

solla Do Do sila sol la

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Táng Hoa Ngâm

Do sila Mi, DoMi Resi la

La, LaSol MiRe Re

MiSol ReMi sol, MiFa Mila Do

si Sol MiSol Resi laDola

 

laDo Do, sila ReMi Re, Mi

La, LaSol MiRe Re MiRe Do

sila solla Do sila ReMi solla Do

si Sol MiSol Resi laDo la

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Táng Hoa Ngâm

Do3 SiDo3Si La

SiDo3 SiLa SolLa SiDo3 La

Do3 SiDo3Si La

SiDo3 SiLa SolLa LaSol Mi

la Do Re Re, si la ReMi sol

sol la Do Do, sila sol la

la Do Re Re, si la ReMi sol

sol la Do Do, sila sol la

Kết : Cảm Âm Táng Hoa Ngâm

sol la Do Do, sila sol la

Sol La Do3 Do3, SiLa SiLaSi SiLa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Táng Hoa Ngâm

KARAOKE | Táng Hoa Ngâm | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam