Cảm Âm Say You Will | Tokyo Square | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Say You Will | Tokyo Square | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Say You Will | Tokyo Square | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Say You Will

DO DO DO / DO RE MI SOL SOL

MI SOL LA / MI MI RE / RE MI

MI RE DO la la / MI RE DO la la

la DO RE / RE RE MI RE SOL

 

Lời 2: Cảm Âm Say You Will

DO DO DO / DO RE MI SOL SOL

MI SOL LA / MI MI RE / RE MI

MI RE DO la la / MI RE DO la la

la DO RE / RE RE RE RE / sol la

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Say You Will

LA LA LA / MI SOL SOL SOL / MI RE DO / DO DO RE DO MI

LA LA LA / LA SI LA SOL SOL / MI SOL LA / MI MI RE DO SOL

DO DO DO / DO RE MI SOL SOL / MI SOL LA MI MI RE / RE MI

MI RE DO la la / MI RE DO la la / la DO RE RE RE RE RE sol la

MI RE DO la la / MI RE DO la la / la DO RE RE RE RE RE

SOL LA

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI SAY YOU WILL

SAY YOU WILL | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam