Cảm Âm Bến Thượng Hải | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bến Thượng Hải | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bến Thượng Hải | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

la Do Re / La Do sol

la Do Re Fa Re Do / Fa La Sol

Sol La Do / la sol La re / re fa sol la sol fa re fa do

la Do Re / La Do sol

la Do Re Fa Re Do / Fa La Sol

sol La Do / la sol La re / re fa sol la sol fa re do fa

 

Điệp Khúc 1: Cảm Âm “Bến Thượng Hải ” 

Fa Fa Re Fa / Re Fa Re Do

Do Do la Re / Do fa Sol fa La

la La sol La / Fa Fa Mi Re

Do la sol / la Fa Re la Do

 

la Do Re / la do sol

la Do Re Fa / Re Do fa La Sol

sol la Do la sol la re / re fa sol la mi re do re fa

Điệp Khúc 2:

Fa Fa Re Fa / Re Fa Re Do

Do Do la Re / Do fa Sol fa La

la La sol La / Fa Fa Mi Re

Do la sol / la Fa Re la Do

 

la Do Re / la Do sol

la Do Re Fa / Re Do fa La Sol

sol la Do la sol la re / re fa sol la mi re do re fa

sol la Do la sol la re / re fa sol la mi re do re fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ” BẾN THƯỢNG HẢI ” TẠI ĐÂY

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam