Cảm Âm Pháo Hồng – Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh, Kalimba

Cảm Âm Pháo Hồng – Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh, Kalimba

YouTube video

CẢM ÂM PHÁO HỒNG – Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh, Kalimba

Cảm Âm Pháo Hồng Đoạn 1 :

Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa

fa fa re la la la sol fa sol

Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa

re re do Re Do Do la sol sol la

Tim em lạnh giá hoá đá đã yêu chưa?

fa fa re la la la fa sol sol

Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa

mi re do mi la mi mi la la mi re

 

Cảm Âm Pháo Hồng Đoạn 2

Trong muôn vạn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi

fa mi re la la la la sol fa sol sol

Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời

mi re do mi mi mi mi la la sol la

Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người

fa mi re la la la la sol fa sol mi

Ngày ngày bên em, yêu em, thương em chỉ vậy thôi

sol sol la Do Do Do Do Do Re Do Re

 

Điệp Khúc Cảm Âm Pháo Hồng

Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng

Re Mi Fa La Re, Re MI Fa La Do

Rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do sol Do la

Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bến đợi

Re Mi Fa La Re, Re Mi Fa La Do

Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do la Do Re

Về bên ai cố cười vì đời không như mắt người

Re Mi Fa La Re, Re Re MI Fa La Do

Đừng vươn trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do sol Do la

Còn trong anh những điều, từng dòng thư xếp cánh diều 

Re Mi Fa La Re, Re Re Mi Fa La Do

Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do la Do Re

 

Đoạn 2 :

Trong muôn vạn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi

fa mi re la la la la sol fa sol sol

Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời

mi re do mi mi mi mi la la sol la

Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người

fa mi re la la la la sol fa sol mi

Ngày ngày bên em, yêu em, thương em chỉ vậy thôi

sol sol la Do Do Do Do Do Re Do Re

 

Điệp Khúc:

Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng

Re Mi Fa La Re, Re MI Fa La Do

Rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do sol Do la

Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bến đợi

Re Mi Fa La Re, Re Mi Fa La Do

Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do la Do Re

Về bên ai cố cười vì đời không như mắt người

Re Mi Fa La Re, Re Re MI Fa La Do

Đừng vươn trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do sol Do la

Còn trong anh những điều, từng dòng thư xếp cánh diều 

Re Mi Fa La Re, Re Re Mi Fa La Do

Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu

Do Re Mi Sol Do Do Do Do Do la Do Re

 

Tình tan! Duyên phận trời ban, lòng ta ôm giấc mơ điêu tàn

Re Fa, La Do Do Mi, Do Mi Fa Sol Fa Mi Re

Lạnh căm trong cõi lòng ngàn năm, còn vương trong giấc mơ hoang đường

Re Fa, Sol La Do Do Mi, Do Mi Fa Sol Fa Mi Re

 

Mua Sáo Đô C5 để chơi bài Pháo Hồng

Xem Nhiều Cảm Âm Khác 

KARAOKE PHÁO HỒNG BEAT GỐC

YouTube video

 

CẢM ÂM PHÁO HỒNG PHIÊN BẢN KHÓ SÁO TRÚC HOÀNG ANH DIZI VIỆT Bb4

Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa

sib sib sol Re Re Re Do sib Do

Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa

la sol fa Sol Fa Fa Re Do Do Re

Tim em lạnh giá hoá đá đã yêu chưa?

sib sib sol Re Re Re sib Do Do

Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa

la sol fa sla re la la re re la sol

 

Cảm Âm Pháo Hồng Đoạn 2

Trong muôn vạn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi

sib sib sol Re Re Re Re Do (Fa)  sib Do Do

Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời

la sol fa la la la la re re do re

Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người

sib la sol Re Re Re Re (Fa) Do sib Do la

Ngày ngày bên em, yêu em, thương em chỉ vậy thôi

Do Do Re Fa Fa Fa Fa Fa Sol Fa Sol

 

Điệp Khúc Cảm Âm Pháo Hồng

Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng

Sol La Sib Re3 Sol, Sol La Sib Re3 Fa

Rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong

Fa Sol La Do3 Fa Fa Fa Fa Fa Do Fa Re

Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bến đợi

Sol La Sib Re3 Sol, Sol La Sib Re3 Fa

Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi

Fa Sol La Do3 Fa Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol

Về bên ai cố cười vì đời không như mắt người

Sol La Sib Re3 Sol, Sol Sol La Sib Re3 Fa

Đừng vươn trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương

Fa Sol La Do3 Fa Fa Fa Fa Fa Do Fa Re

Còn trong anh những điều, từng dòng thư xếp cánh diều 

Sol La Sib Re3 Sol, Sol Sol La Sib Re3 Fa

Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu

Fa Sol La Do3 Fa Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam