Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi

Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo

Do Do Fa Re Do Do la Do Re Do Do

Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút

Do Do Fa Re Do la fa fa fa sol la

Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa

sol sol la sol fa re re fa re fa do

Ông trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính

sol sol la sol fa sol fa fa sol sol la

Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ.

sol sol la sol fa la fa fa la sol Do

 

Đoạn 2: Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi

Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung

Do Do Fa Re Do Fa Do Do Fa Re Re

Ông trăng xuống chơi cành sung thì cành sung cho nhựa

Do Do Fa Re Do Re Do Do Re Re Do la

Ông trăng xuống chơi con ngưạ thì con ngựa cho tầu

sol sol la sol fa re re fa re fa do

Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi

sol sol la sol fa sol fa fa sol sol Do

 

Đoạn 3: Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi

Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa

Do Do Fa Re Do la la Do la Do Do

Ông trăng xuống chơi vườn cà thi vườn cà cho trái

Do Do Fa Re Do la fa fa fa sol la

Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng

sol sol la sol fa re re fa re fa do

Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ.

sol sol la sol fa sol fa fa sol sol fa

 

Đoạn 4: Cảm Âm Ông Trăng Xuống Chơi

Ông trăng trả vợ đàn ông

fa fa do re do fa

Trả chồng cô gái

do fa sol la

Trả trái cây cà

do la sol fa

Trả hoa cây bưởi

fa Do Do la

Trả lưỡi cần câu

fa Re la Do

Trả tầu cho ngựa

fa la Do la

Trả nhựa cây sung

fa la Do Re

Trả vung nồi chõ

Do Re Do Fa

Trả mõ ông chánh

Do Fa Re Fa

Trả lính nhà vua

Do Fa Do Re

Trả chùa cho bụt

Do Re Fa Do

Trả bút học trò

Do Sol Do Do

Trả mo cây cau.

Do Fa Fa Fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Ông Trăng Xuống Chơi 

KARAOKE | Ông Trăng Xuống Chơi | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam