Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc | Bùi Anh Tuấn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc | Bùi Anh Tuấn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc | Bùi Anh Tuấn | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Người yêu ơi ngoài kia mùa đông đã rơi

RE MI FA / MI FA / FA FA LA MI

Lạnh không em lẻ loi bàn tay rã rời

la DO RE / DO RE MI-FA DO

Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này

la DO sib / la sib / la RE MI FA / FA MI RE

Để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay

RE FA MI / RE MI / FA FA SOL MI

 

Lời 2: Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẻ loi

la RE MI FA / MI FA / FA FA LA MI

Xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy

MI FA MI RE / DO RE / FA LA SOL LA LA

Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy

MI FA MI RE / RE MI / FA SOL LA DO3 SOL SOL FA

Nhưng người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy

MI RE / FA LA SOL / MI FA MI RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa      

RE LA LA / SOL LA / LA DO SOL SOL DO3 DO3

Vì những ân tình người mang theo thành băng giá

SOL LA SOL FA / FA SOL SOL FA SOL LA

Người yêu ơi, đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau

RE LA LA / SOL LA / LA DO SOL SOL RE3 DO3

Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau

MI FA MI RE / FA LA SOL

Xin hãy một lần

MI FA MI RE

 

Lời 3: Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Người yêu ơi ngoài kia mùa đông đã rơi

RE MI FA / MI FA / FA FA LA MI

Lạnh không em lẻ loi bàn tay rã rời

la DO RE / DO RE MI-FA DO

Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này

la DO sib / la sib / la RE MI FA / FA MI RE

Để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay

RE FA MI / RE MI / FA FA SOL MI

 

Lời 4: Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Này mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẻ loi

la RE MI FA / MI FA / FA FA LA MI

Xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy

MI FA MI RE / DO RE / FA LA SOL LA LA

Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy

MI FA MI RE / RE MI / FA SOL LA DO3 SOL SOL FA

Nhưng người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy

MI RE / FA LA SOL / MI FA MI RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa      

RE LA LA / SOL LA / LA DO SOL SOL DO3 DO3

Vì những ân tình người mang theo thành băng giá

SOL LA SOL FA / FA SOL SOL FA SOL LA

Người yêu ơi, đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau

RE LA LA / SOL LA / LA DO SOL SOL RE3 DO3

Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau

MI FA MI RE / FA LA SOL

Xin hãy một lần

MI FA MI RE

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI NƠI TÌNH YÊU KẾT THÚC

NƠI TÌNH YÊU KẾT THÚC | BÙI ANH TUẤN | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam