Cảm Âm Nocturne | Secret Garden | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nocturne | Secret Garden | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Nocturne | Secret Garden | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

la DO RE / RE MI la

la DO RE RE / MI DO la

la DO la fa / sol mi do / re….

 

la DO RE / RE MI la

la DO RE RE / MI DO la

la DO la fa / sol mi do / re…

re mi re do re…

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Nocturne”

la RE MI / la MI FA

la FA MI RE sib DO la

la RE MI / la SOL FA

la FA MI RE sib DO la

la si-la-sol-la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “NOCTURNE” TẠI ĐÂY

NOCTURNE | SECRET GARDEN | KARAOKE

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam