Cảm Âm Nhạt | Phan Mạnh Quỳnh | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nhạt | Phan Mạnh Quỳnh | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Nhạt | Phan Mạnh Quỳnh | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Nhạt

Ta từng là lẽ sống

la sol la MI MI

Ta từng là ánh sáng nơi nhau

la sol la MI MI RE RE

Nhưng điều luon nói trước đây, cho rằng chuyện chẳng đổi thay 

la sol la MI MI RE / la sol la MI MI RE

Hôm nay nên xem lại.

sol sol sol sol mi

 

Lời 2: Cảm Âm Nhạt

Ta chạy theo ý nghĩ riêng

la sol la MI MI RE

Ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn

la sol la MI MI RE RE la DO

Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa

la sol la MI MI RE / la sol la MI MI RE

Dù được gần hơn trước.

sol sol sol la si

Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ, và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ

la la SOL MI / RE DO DO la sol la la / la sol la SOL MI RE RE DO la la la

Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ?

la SOL RE DO DO DO / la sol la sol sol sol la si

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Nhạt

Vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy  như ta sai từ đầu.

la si DO la SOL LA LA / DO DO RE RE / RE RE MI MI / MI MI RE DO RE la la

Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi, đã mất.

la DO DO la SOL LA LA / DO DO RE RE / MI MI

Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau, đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương  biết nhớ.

la si DO la SOL LA LA / DO DO RE RE / RE RE MI MI / MI MI RE RE MI MI

Thế nhưng rồi  anh lại sợ, lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời.

MI RE DO RE la la / MI MI MI RE R / RE DO RE la la

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI NHẠT 

NHẠT | PHAN MẠNH QUỲNH | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam